Početna / Kontakt

Kontakt

home Trnovo 36, 71223 Delijaš
telefon 033/586-700
fax 033/586-705
opcina.trnovo@bih.net.ba

 

ID BROJ: 4200308790006

DEPOZITNI RAČUN BROJ: 3380002205001259

 

Ostali kontakt telefoni:

Kabinet Općinskog načelnika
033/586-704

Sekretar organa uprave
033/586-707

Pomoćnici Općinskog načelnika
033/586-712

Služba za opću upravu, društvene djelatnosti, boračko-invalidsku, dječiju i socijalnu zaštitu
033/586-703

Služba za civilnu zaštitu i inspekcijskijske poslove
033/586-701

e-mail: inspekcija@trnovo.ba

Služba za geodetske, imovinsko – pravne poslove i katastar nekretnina
033/586-713

Služba za urbanizam, komunalne poslove, investicije i zaštitu čovjekove okoline
033/586-714

email: urbanizam@trnovo.ba

Služba za privredu, finansije i lokalni ekonomski razvoj
033/586-708 i 033/586-709

Matična i protokol
033/586-702

Općinsko vijeće
033/586-710

Pravobranilaštvo Općine Trnovo
033/586-730

Kontakt forma:

Vaše ime (obavezno)

Vaš Email (obavezno)

Predmet

Vaša Poruka