Početna / Obrazovanje

Obrazovanje

Na području trnovske općine egzistira jedna osnovna škola, pod nazivom O.Š. “Zaim Kolar” u Dejčićima, sa jednom sekcijom u Delijašima. Škola posjeduje tehnički opremljene učionice za nastavu iz fizike, informatike i muzičkog obrazovanja. Usljed nedostatka učenika škola u Šabićima je pretvorena u školu u prirodi.

Škola u prirodi u Šabićima je počela  sa radom 01.05.2003 kada je stigla prva ekskurzija učenika. Ovo je područna škola Osnovne škole «Zaim Kolar» iz Dejčića. Kapacite je 85 ležajeva. Plan je da učenici iz svih škola u BiH dolaze u posjetu školi. Turnusi su predviđeni da traju od 5-7 dana. Program je izrađen od Pedagoškog Zavoda Kantona Sarajevo i verifikovan od strane Kantonalnog Ministarstva Obrazovanja. Pored osnovnog programa, ovo je spoj edukacije, rekreacije i kulture.

hp photosmart 720