ČLANOVI OPĆINSKE IZBORNE KOMISIJE

  • Esad Velić, Predsjednik, e-mail: eso.velic@hotmail.com
  • Mojević Stojanka
  • Pozder Mersih

Zvanična stranica Centralne izborne komisije BiH – Opći izbori 2022.

 

OPĆI IZBORI 2022.

Opći izbori u BiH održat će se u nedjelju, 02.10.2022.godine.
Na centralnom biračkom spisku općine Trnovo nalazi se oko 2700 birača.

Za provođenje općih izbora određeno je 5 redovnih biračkih mjesta i to:
001 Dejčići, u OŠ “Zaim Kolar” Dejčići,
002 Šabići, u OŠ “Zaim Kolar” Šabići,
003 Tušila u Planinarskom domu u Tušilima,
004 Trnovo u Trnovu i
005 Delijaš u OŠ “Zaim Kolar” Delijaš.

Održano je više sjednica OIK-a na kojima su donesene:
Odluka o imenovanju kontolora unosa izbornih rezultata,
Odluka o imenovanju supervizora,
Odluka o imenovanju referenata za unos izbornih rezulatata,
Odluke o odobravanju akreditacija izbornim posmatračima,
Odluka sa rezervnim spiskom kanidata za članove biračkih odbora kao i druge odluke, zaključci i akti neophodni za uspješno provođenje općih izbora.
Za potrebe birača koji su zbog bolesti ili invaliditeta vezani za svoje domove formirana su 3 Mobilna tima koja će obići ove građane i istim omogućiti ostvarivanje biračkog prava.
Za potrebe provođenje izbora imenovano je 5 biračkih odbora sa ukupno 46 članova i zamjenika članova biračkih odbora i 18 članova i zamjenika članova Mobilnih timova.
Sačinjen je Plan obuke članova i zamjenika članova biračkih odbora.
Dana 18.09.2022.godine obavljena je stručna obuka svih članova i zamjenika biračkih odbora i Mobilnih timova. Stručnu obuku su vršili članovi OIK-a i stručno lice iz Sekretarijata CIK-a.
Istog dana je i obavljeno obavzeno stručno testiranje članova biračkih odbora, nakon čega će onim članovima koji su uspješno položili test, CIK BiH dodijeliti certifikate.
Neosjetljivi birački materijal za provođenje izbora (kutije,paravani, razni plakati, birački spiskovi i sitni inventar) je preuzet 06.09.2022.godine, a osjetljivi birački materijal (glasački listići,zapisnici o radu biračkog odbora i razni drugi obrasci), bit će preuzeti 26.09.2022.godine.