Početna / Vijesti / Promocija zbirke “Kulturno-historijsko i prirodno nasljeđe trnovske regije”

Promocija zbirke “Kulturno-historijsko i prirodno nasljeđe trnovske regije”

Danas u Centru za kulturu “Trnovo” sa početkom u 13,00 časova održana je promocija zbirke “Kulturno-historijskog i prirodnog nasljeđa trnovske regije (prijeratna opština Trnovo), koja je urađena u sklopu projekta “Mapiranje i zaštita kulturno-h

istorijskog i prirodnog nasljeđa trnovske regije” podržanog od Ambasade Švajcarske u BiH. U sklopu ovog projekta urađen je i sajt TRNOVO.ORG, knjiga i bilbordi sa kartom kulturnog i prirodnog nasljeđa, koji su postavljeni na četiri značajne lokacije. Na promociji je bilo riječi o samoj knjizi i njenom sadržaju, cjelokupnom projektu i perspektivama razvoja trnovske regije u oblasti turizma, ali i ostalim djelatnostima. Osnovni motiv za pisanje ove knjige je bio da se Trnovo, njegove prirodne ljepote, znamenitosti, kulturno-historijski značaj i bogatstvo različitosti izdignu iz prosječnosti i mrtvila svakodnevnice koja nas okružuje i ponovo vrate tamo gdje pripadaju u žižu interesovanja Trnovljaka, svih onih koji vuku korijene iz Trnova, ali i turista koji sve više dolaze u naše krajeve.

Partneri  u projektu su Općina Trnovo i Opština Trnovo, a uposlenici obje Općine su i koautori ove zbirke.

Ovom prilikom uručene su zahvalnice svim učesnicima u projektu.

Sljedeća Prethodna
 IMG_6031
 IMG_6032
 IMG_6029
 IMG_6025 
 IMG_6026
 IMG_6028
Sljedeća Prethodna

Oko Ajla Mulaosmanovic