Tokom dosadašnje zimske sezone, zimske službe angažovane za održavanje puteva na području Općine Trnovo, intervenisale su na ugovorenim pravcima. Za održavanje regionalnih puteva zaduženi su MGBH d.o.o, Milišić-Trans d.o.o, JKP  Trnovo d.o.o i Mevludin Commerc d.o.o., nadzor obavljanja svih ugovorenih radova vrši ARTING BH d.o.o. Služba za urbanizam i komunalne poslove Općine Trnovo izvršila je […]