Potpisan još jedan sporazum o sufinansiranju

Danas je za općinu Trnovo potpisan još jedan sporazum, ovoga puta Sporazum o finansiranju projekata iz oblasti sanacije i

Danas je za općinu Trnovo potpisan još jedan sporazum, ovoga puta Sporazum o finansiranju projekata iz oblasti sanacije i rekonstrukcije šumskih puteva.

Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo – Uprava za šumarstvo, u okviru planiranih kapitalnih transfera sufinansirati će sanaciju šumskih puteva na području naše općine u ukupnom iznosu od 550.000,00 KM.

Sredstva će se utrošiti na realizaciju sanacije i asfaltiranja slijedećih šumskih puteva;

 • Tušionički potok- Bobovica
 • Lukavac -Stubo
 • Tušionički potok – Sinanovići
 • Rakitnica – Zarije
 • Javorov do – Proskok
 • Dejčići – Banj potok
 • Dujmovići – Suhi potok
 • Pomenovići – Gaj
 • Duboki potok – Balbašići
 • Prejenica – Šljivaci
 • Pendičići – Gračanica
 • Bašci I – Bašci II
 • Rajski do – Turovi
 • Trnovo – Trebečaj
 • Govedovići – Slavljevići

0A7517BE-B633-4CC1-98EF-33936F251AB8

Pin It