Održana 15. Sjednica Općinskog vijeća

Petnaesta redovna sjednica Općinskog vijeća održana je jučer, 27.11.2018. godine, u sali općine Trnovo sa početkom u 17:30

Petnaesta redovna sjednica Općinskog vijeća održana je jučer, 27.11.2018. godine, u sali općine Trnovo sa početkom u 17:30 sati. Dnevni red sjednice je izmijenjen u odnosu na predloženi, uglavnom jer predstavnici određenih javnih preduzeća nisu bili prisutni, te je na prijedlog općinskog načelnika dopunjen sa još tri tačke.  Sve Odluke po izmjenjenom dnevnom redu su usvojene. Informacije su sve primljene k znanju od strane vijeća.

Sjednicom je predsjedavala Emina Mehmedagić, a prisutno na sjednici 14 vijećnika.

DNEVNI RED
1. Usvajanje zapisnika sa 14. radne sjednice Općinskog vijeća Trnovo;
2. Vijećnička pitanja, inicijative i odgovori;
3. Informacija o radu KJP ZOI 84 na području Općine Trnovo za 2017. godinu, prijedlog
Predlagač: Općinski načelnik
4. Informacija o stanju poljoprivrede i turizma na području Općine Trnovo; prijedlog
Predlagač: Općinski načelnik.
5. Budžet Općine Trnovo za 2019. godinu; nacrt
Predlagač: Općinski načelnik.
6. Odluka o izvršavanju Budžeta Općine Trnovo za 2019. godinu; nacrt
Predlagač: Općinski načelnik
7. Odluka o pristupanju izradi izmjena i dopuna Urbanističkog projekta “Bjelašnica- Štinji do”; prijedlog
Predlagač: Općinski načelnik
8. Odluka o prestanku statusa nepokretnosti u općoj upotrebi; prijedlog
Predlagač: Općinski načelnik
9. Odluka o utvrđivanju javnog interesa; prijedlog
Predlagač: Općinski načelnik
10. Odluka o vansudskoj nagodbi; prijedlog
Predlagač: Općinski načelnik
11. Zaključak o davanju saglasnosti o zaključenju ugovora umjesto eksproprijacije; prijedlog
Predlagač: Općinski načelnik
12. Odluku o izmjenama Odluke o načinu i uslovima dodjele u zakup tipskih kioska na području općine Trnovo; prijedlog
Predlagač: Općinski načelnik
13. Odluka o prodaji drvnih sortimenata; prijedlog
Predlagač: Općinski načelnik
14. Zaključak o davanju saglasnosti za mHE Jagodar 1, prijedlog
Predlagač: Općinski načelnik
15. Zaključak o davanju saglasnosti za mHE Hamzići, prijedlog
Predlagač: Općinski načelnik
16. Zaključak o davanju saglasnosti za mHE Delijaš, prijedlog
Predlagač: Općinski načelnik
17. Tekuća pitanja

[tie_slideshow]

[tie_slide]IMG_6712[/tie_slide]

[tie_slide] IMG_6705 [/tie_slide]

[tie_slide] IMG_6707 [/tie_slide]

[tie_slide] slika vijeće [/tie_slide]

[/tie_slideshow]

Pin It