Isplata općinskih podsticaja poljoprivredi

U novembru mjesecu je Općina Trnovo objavila javni poziv za ostvarivanje prava na novčane podsticaje u poljoprivredi. Pravo

U novembru mjesecu je Općina Trnovo objavila javni poziv za ostvarivanje prava na novčane podsticaje u poljoprivredi. Pravo na direktni novčani poticaj ostvarila su fizička i pravna lica koja imaju prebivalište na području općine Trnovo a bave se uzgojom i držanjem matičnog stada ili vode matično knjigovodstvo-uzgojno selekcijski rad (ovčarstvo i govedarstvo). Ovim javnim pozivom obuhvaćena su i nagrađena i lica koja se uspješno bave biljnom proizvodnjom.

IMG_5472 poljoprivreda

Foto arhiva – stočarstvo/poljoprivreda

Imenovana komisija za provođenje postupka dodjele novčanih podsticaja u poljoprivredi obišla je sva prijavljena gazdinstva, izvršila uvid na terenu i utvrdila činjenično stanje te konstatovala da prijavljena lica posjeduju stoku koju su prijavili putem Javnog poziva.

Novčane poticaje za animalnu proizvodnju: pčelarstvo – ostvarilo je 22 lica, ovčarstvo 45 lica, govedarstvo 62 lica. Za vođenje matičnog knjigovodstva – uzgojno selekcijski rad pravo je ostvarilo 10 lica, dok za uspješnu biljnu proizvodnju nagrađeno je novčanim podsticajem 14 lica.

Općinski načelnik je skrenuo pažnju na potrebu da se još više pomogne razvoj poljoprivrednog sektora u općini Trnovo. Kazao je kako ima dobre ideje zajedno sa nadležnom Službom..“naš investicioni fond za ovu oblast, za poljoprivredne podsticaje će biti još bolje raspoređen, ali želim napomenuti i da će se vršiti kontrola potencijalnih korisnika u fazi proizvodnje na terenu, kao i tokom prikupljanja i obrade dokumentacije”.

Za realizaciju poljoprivrednih podsticaja iz Budžeta Općine za 2018. godinu prema ovom javnom pozivu izdvojeno je 92.704,00 KM. Ovim putem obavještavamo poljoprivredne proizvođače koji su aplicirali i ostvarili pravo na novčani poticaj Općine Trnovo u poljoprivredi za 2018. godinu da su isplaćena novčana sredstva na tekuće račune korisnika otvorene kod poslovnih banaka.

Pin It