Modernizacija magistralnog puta M18.1. Ustikolina Garež, poddionica Azilantski centar-Garež

Općina Trnovo i JP Ceste Federacije BiH finansiraju projekat modernizacije magistralnog puta M 18.1. Ustikolina-Garež, poddionica Azilantski centar

modernizacija m 18.1- pripremni radovi 3

Općina Trnovo i JP Ceste Federacije BiH finansiraju projekat modernizacije magistralnog puta M 18.1. Ustikolina-Garež, poddionica Azilantski centar – Garež. Započeli su radovi na ovom projektu i cilj je da se osigura adekvatna cestovna infrastruktura i poboljšanje elemenata ceste, stabilnosti i povećanje sigurnosti saobraćaja. Predmetna magistralna cesta ovom rekonstrukcijom će biti proširena, te će se riješiti oborinska odvodnja. Zemljani radovi se odvijaju na cijeloj dionici, a paralelno sa izvođenjem zemljanih radova vrši se i zaštita okosa u visokim usjecima.

Vrijednost Ugovora za izgradnju je 498.835,04 KM sa PDV-om. Izvođač radova je MGBH d.o.o.

modernizacija m 18.1- pripremni radovi 1