Poziv za upis u Registar pčelara i pčelinjaka

Federalno ministarsto poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva uspostavilo je Registar pčelara i pčelinjaka. U skladu sa Pravilnikom o pčelarstvu

Federalno ministarsto poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva uspostavilo je Registar pčelara i pčelinjaka. U skladu sa Pravilnikom o pčelarstvu (sl.novine FBiH BR.31/18) svi pčelari su obavezni izvršiti upis u Registar pčelara i pčelinjaka.

Općina Trnovo poziva sve pčelare sa područja općine da izvrše upis u Registar pčelara i pčelinjaka koji je prema Pravilniku o pčelarstvu obavezan za sve pčelare i pčelinjake.

Uslov za upis u Registar pčelara i pčelinjaka je predhodna registracija gazdinstva u RPG.

Nadležna služba izdaje potvrdu o upisu u Registar pčelara i pčelinjaka sa dodijeljenim jedinstvenim identifikacionim brojem pčelinjaka.

Sve promjene iz prijave u Registar pčelara i pčelinjaka, osim broja pčelinjih zajednica, pčelar je dužan prijaviti nadležnoj Općinskoj službi u roku od 30 dana od dana nastale promjene. Upis u Registar pčelara i pčelinjaka vrši se u toku cijele godine.

Prijava o broju pčelinjih zajednica vrši se u nadležnoj Općinskoj službi na propisanom obrascu, u periodu od 15. aprila tekuće godine, a najkasnije do 15. maja tekuće godine.

 

Prijavu za upis podnesite u Službi za privredu i finansije Općine, soba I/5.

Za sve dodatne informacije zvati na: 033/586- 708.

 

Obrazac za upis/brisanje podataka u registru pčelara

Obrazac  za promjenu podataka u registru pčelara

Zahtjev za odobravanje za smještaj pokretnog pčelinjaka