Služba za privredu, finansije i lokalni ekonomski razvoj Općine Trnovo obaviještava sve korisnike registra poljoprivrednih gazdinstava i registra klijenata da je Pravilnikom o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava i registar klijenata („Službene novine Federacije BiH“, broj 42/08) propisano da su sva poljoprivredna gazdinstva obavezna od 1. januara do 31. marta 2019. godine izvršiti ažuriranje podataka, […]


Dan Općine Trnovo 2019. PROGRAM Općina Trnovo će svečanom sjednicom Općinskog vijeća i ove godine tradicionalno obilježiti 17. mart – Dan reintegracije Trnova, koji slavimo kao Dan Općine Trnovo. I 11.03.2019. – 15.03.2019. godine Obilazak pripadnika boračke populacije. II U srijedu, 13.03.2019.godine druženje Općinskog načelnika sa uspješnim sportistima sa područja općine Trnovo i penzionisanim uposlenicima […]


Na osnovu člana 37. stav (4) i (5) Zakona o prostornom uređenju Kantona Sarajevo (”Službene novine Kantona Sarajevo”, br. 24/17 i 1/18), a u vezi utvrđenog Nacrta Urbanističkog projekta ”Poslovno-sportski centar Trnovo”, nosilac pripreme O B A V J E Š T A V A Javnost da će se javna rasprava o Nacrtu Odluke o […]


O B A V J E Š T E NJ E Obavještavaju se građani i zainteresirana pravna lica, da će se javna rasprava o Nacrtu Elaborata i Nacrtu Odluke o zaštiti izvorišta vode za piće ”Bič” na području Općine Trnovo, Nacrtu Elaborata i Nacrtu Odluke o zaštiti izvorišta vode za piće ”Bliznice Iva” na području […]


Obavještavamo Vas da će se javna tribina o Prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog projekta ”Bjelašnica-I faza” i Izmjena i dopuna Urbanističkog projekta ”Bjelašnica-II faza”, održati dana 16.10.2018. godine u Sali Općine Trnovo u Trnovu, sa početkom u 15,00 sati. S poštovanjem, Općinski načelnik Ibro Berilo


Služba za opću upravu, društvene djelatnosti, boračko – invalidsku, dječiju i socijalnu zaštitu obavještava da se od dana 07.09.2018. godine obustavlja prijem zahtjeva za jednokratnu novčanu pomoć, prema Budžetu; “Novčana pomoć- pomoć za liječenje” zbog nedostatka sredstava u Budžetu Općine Trnovo za ovu namjenu.


OBAVJEŠTENJE Molimo građane da, prilikom čišćenja privatnih šumskih i poljoprivrednih parcela, posvete maksimalnu pažnju da ne dođe do požara koji mogu imati katastrofalne posljedice po imovinu i živote ljudi. Napominjemo i apelujemo na građane, sva fizička i pravna lica, da su dužni kada primijete ili saznaju za požar ili pojavu koja može dovesti do nastanka prirodne […]


Obavještavamo poljoprivrednike sa područja općine Trnovo da Minstarstvo privrede Kantona Sarajevo organizuje javnu raspravu po prijedlogu Odluke o iznosima novčanih podsticaja po jedinici i vrsti ostvarene proizvodnje za 2018. godinu. Javna rasprava će se održati dana 16.02.2017.godine sa početkom u 10 časova u prostorijama Federalnog Zavoda za poljoprivredu, ul.Butmirska Cetsa br.40, Općina Ilidža.


Obavještavamo fizička lica /povratnike da je na web stranici Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica objavljen Javni poziv za podnošenje prijava za program pomoći održivog povratka „Podrška zapošljavanju/samozapošljavanju povratnika u poljoprivredi u periodu 2018. i 2019. godine“. Javni poziv možete preuzeti ovdje. Dostavljanje prijava se vrši lično ili preporučeno poštom, u zapečaćenoj koverti na adresu: […]

1 2 3 8