Ponedjeljak, August 21, 2017 06:39
Početna / Kontakt

Kontakt

home Trnovo b.b, 71223 Delijaš
telefon 033/586-700
fax 033/586-705
opcina.trnovo@bih.net.ba

Ostali kontakt telefoni:

Kabinet Općinskog načelnika
033/586-704
Sekretar organa uprave
033/586-707
Pomoćnici Općinskog načelnika
033/586-712
Služba za opću upravu, društvene djelatnosti, boračku, dječiju i socijalnu zaštitu
033/586-703
Služba za civilnu zaštitu i inspekcijski nadzor u oblasti urbanizma, građenja i komunalnih djelatnosti
033/586-701
Služba za geodetske, imovinsko – pravne poslove i katastar nekretnina
033/586-713
Služba za prostorno uređenje, urbanizam, komunalne poslove, obnovu, razvoj i zaštitu čovjekove okoline
033/586-714
Služba za privredu i finansije
033/586-708 i 033/586-709
Matična i protokol
033/586-702
Općinsko vijeće
033/586-710
Pravobranilaštvo Općine Trnovo
033/586-730

Kontakt forma:

Vaše ime (obavezno)

Vaš Email (obavezno)

Predmet

Vaša Poruka