CENTRALA

Adresa: Trnovo, Trnovo 36

Tel: +387(0)33 586-700

Fax: +387(0)33 586-705

KABINET OPĆINSKOG NAČELNIKA

Ibro Berilo

Tel: +387(0)33 586-704

Fax: +387(0)33 586-705

nacelnikot@trnovo.ba

SEKRETAR OPĆINSKOG ORGANA

Haris Pindžo

Tel: +387(0)33 586-707

opcina.trnovo@bih.net.ba

OPĆINSKO VIJEĆE- RUKOVODILAC STRUČNE SLUŽBE OPĆINSKOG VIJEĆA I OPĆINSKOG NAČELNIKA

Meho Krupalija

Tel: +387(0)33 586-710

meho.krupalija@hotmail.com


PRESS

Tel: +387(0)33 586-709

info@trnovo.ba

POMOĆNIK RUKOVODIOCA SLUŽBE ZA PRIVREDU, FINANSIJE I LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ

Zineta Hadžić

Tel: +387(0)33 586-709

finansije@trnovo.ba

FINANSIJE- Služba za privredu, finansije i lokalni ekonomski razvoj

Tel: +387(0)33 586-709

trnovo.eu@gmail.com

PRIVREDA- Služba za privredu, finansije i lokalni ekonomski razvoj

Tel: +387(0)33 586-714

privreda@trnovo.ba

 


POMOĆNIK RUKOVODIOCA SLUŽBE ZA OPĆU UPRAVU, DRUŠTVENE DJELATNOSTI, BORAČKO-INVALIDSKU, DJEČIJU I SOCIJALNU ZAŠTITU

Eso Velić

Tel: +387(0)33 586-956

eso.velic@hotmail.com

MATIČNI URED I PROTOKOL- Služba za opću upravu, društvene djelatnosti, boračko-invalidsku, dječiju i socijalnu zaštitu

Tel: +387(0)33 586-702

BIZ –  Služba za opću upravu, društvene djelatnosti, boračko-invalidsku, dječiju i socijalnu zaštitu

Tel: +387(0)33 586-703

biz@trnovo.ba

POMOĆNIK RUKOVODIOCA ZA GEODETSKE, IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE I KATASTAR NEKRETNINA

Nađa Milišić

Tel: +387(0)33 586-956

milisicnadja@hotmail.com

 


KATASTAR – Služba za geodetske, imovinsko-pravne poslove i katastar nekretnina

Tel: +387(0)33 586-713

POMOĆNIK RUKOVODIOCA ZA CIVILNU ZAŠTITU I INSPEKCIJSKE POSLOVE

Mirsad Mešić

Tel: +387(0)33 586-701

cz.trnovo@gmail.com

INSPEKCIJA

Komunalni inspektor: Emina Korać

Tel: +387(0)33 586-701

inspekcija.k@trnovo.ba

Građevinski inspektor: Sarina Šabotić

Tel: +387(0)33 586-701

inspekcija@trnovo.ba

POMOĆNIK RUKOVODIOCA ZA URBANIZAM, KOMUNALNE POSLOVE, INVESTICIJE I ZAŠTITU ČOVJEKOVE OKOLINE

Osman Smiječanin

Tel: +387(0)33 586-712

osman.smijecanin@gmail.com


URBANIZAM – Služba za urbanizam, komunalne poslove, investicije i zaštitu čovjekove okoline

Tel: +387(0)33 586-954

urbanizam@trnovo.ba

Tel: +387(0)33 586-953

urbanizam.trnovo@gmail.com

PRAVOBRANILAŠTVO OPĆINE

Općinski pravobranilac: Sanela Zagorac

Tel: +387(0)33 586-730

trnovo.prav@bih.net.ba

Građevinski inspektor: Sarina Šabotić

Tel: +387(0)33 586-701

inspekcija@trnovo.ba

INTERNI REVIZOR OPĆINSKOG ORGANA

Nađa Zengin Dreca

Tel: +387(0)33 586-707

nadja.trnovo@gmail.com