Ponedjeljak, August 21, 2017 06:40
Početna / Obrazovanje

Obrazovanje

Služba za upravu, za oblast opće uprave, društvenih djelatnosti i boračku , dječiju i socijalnu zaštitu prati rad osnovne škole i realizuje godišnje planove i programe, te uslove rada u školi, razmatra izvještaje škole kao javne ustanove, analizira uspjeh u učenju i vladanju, razmatra stručne izvještaje Prosvjetno – pedagoškog zavoda o užem stručnom nadzoru i širem stručnom nadzoru rada škole, o testiranju učenika od strane PPZ, uspjehu u učenju i vladanju učenika, postignutim rezultatima na takmičenjima i smotrama.

Na području trnovske općine egzistira jedna osnovna škola, pod nazivom O.Š. “Zaim Kolar” u Dejčićima, sa jednom sekcijom u Delijašima. Škola posjeduje tehnički opremljene učionice za nastavu iz fizike, informatike i muzičkog obrazovanja. Usljed nedostatka učenika škola u Šabićima je pretvorena u školu u prirodi.

Škola u prirodi u Šabićima je počela  sa radom 01.05.2003 kada je stigla prva ekskurzija učenika. Ovo je područna škola Osnovne škole «Zaim Kolar» iz Dejčića. Kapacite je 85 ležajeva. Plan je da učenici iz svih škola u BiH dolaze u posjetu školi. Turnusi su predviđeni da traju od 5-7 dana. Program je izrađen od Pedagoškog Zavoda Kantona Sarajevo i verifikovan od strane Kantonalnog Ministarstva Obrazovanja. Pored osnovnog programa, ovo je spoj edukacije, rekreacije i kulture.

hp photosmart 720