Zadovoljstvo nam je obavijestiti Vas da je Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove realizirala Projekt uspostave jedinstvenog softvera za katastar Federacije BiH, koji je omogućio sjedinjavanje katastarskih podataka Federacije BiH i njihovu internetsku prezentaciju. Jedan od osnovnih ciljeva ovog projekta je standardizacija i jednoobrazan rad općinskih katastarskih ureda u Federaciji BiH, čijom se implementacijom postiže bolja kvaliteta i brža usluga građanima, gospodarstvu i ostalim korisnicima katastarskih podataka. Dodatni cilj Projekta je formiranje središnje baze katastarskih podataka Federacije BiH i omogućavanje internetske prezentacije katastarskih podataka Federacije BiH.

KATASTAR ONLINE