Održane javne rasprave o Nacrtu Budžeta za 2019. godinu

Nakon što je Općinsko vijeće Trnovo na petnaestoj redovnoj sjednici, održanoj 27. novembra 2018. godine utvrdilo Nacrt Budžeta

Nakon što je Općinsko vijeće Trnovo na petnaestoj redovnoj sjednici, održanoj 27. novembra 2018. godine utvrdilo Nacrt Budžeta Općine Trnovo za 2019. godinu, u iznosu od 12.073.988,71 KM, uslijedile su javne rasprave. Iste su održane u sve četiri mjesne zajednice općine. Građani su imali priliku dati svoje prijedloge, primjedbe, mišljenja i sugestije na Nacrt Budžeta Općine Trnovo za 2019. godinu.
Izdvojit ćemo prioritete građana prema dostavljenim Zapisnicima mjesnih zajednica o provedenim javnim raspravama;

Neki od prioriteta stanovnika Trnova su: asfaltiranje lokalnih puteva u mjesnoj zajednici, rekonstrukcija i sanacija lokalnih puteva, nastavak izgradnje kanalizacije u svim naseljima na području mjesne zajednice, otklanjanje nedostataka vodovodne mreže u Pendičićima i zamućivanja izvorišta u Gračanici te snadbijevanje i poboljšanje kvaliteta pitke vode u svim naseljima, sanacija kaptaže u Ilovicama, ograđivanje mezarja Bašci, Gračanica, Brutusi, te nastavak ograđivanja mezarja Barakuša. Mještani ove mjesne zajednice izdvojili su kao prioritet i sanaciju vjerskih objekata, izgradnju javne rasvjete u naseljima, zatim uređenje okoliša i postavljanje oglasnih tabli u naseljima.

U MZ Delijaši zatraženo je da se u 2019. godini nastavi asfaltiranje lokalnih puteva za naselja ove mjesne zajednice Čunčići, Balbašići, Karovići, Krsmanići i Slavljevići, zatim rekonstrukcija i sanacija glavnog puta Garež – Delijaš, nastavak izgradnje vodovoda i kanalizacije, izgradnja javne česme u selu Boljanovići i Krsmanići, te završetak radova i opremanje doma kulture koji se gradi u ovoj mjesnoj zajednici.

Za stanovnike MZ Šabići prioriteti u 2019. godini treba da budu nastavak izgradnje kanalizacije u naseljima ove mjesne zajednice, postavljanje branika i druge saobraćajne signalizacije na putevima gdje postoji potreba za tim, nastavak rekonstrukcije puta Babin do – Sinanovići, zatim uređenje korita rijeke Rakitnice i Tušiočkog potoka, popravka drvenog mosta ispod naselja Kramari, te izgradnja hidranta na vodovodima tamo gdje postoji mogućnost.

U MZ Dejčići zatraženo je da se u 2018. godini nastavi izgradnja kanalizacione mreže, zatim asfaltiranje lokalnih puteva u naseljima, proširenje javne rasvjete te zamjena oštećenih stubova, nastavak asfaltiranja lokalnih puteva, omogućiti svim naseljenim mjestima priključke na plinsku mrežu, poboljšanje vodosnadbijevanja, nastavak izgradnje Doma kulture i izgradnja parka za djecu u naselju Dejčići.

Raspravi su prisustvovali predstavnici mjesnih zajednica, predstavnici Općine Trnovo na čelu sa Općinskim načelnikom, Općinski vijećnici, te brojni građani. U toku javnih rasprava ponajviše je bilo riječi i građani su postavljali pitanja o realizaciji infrastrukturnih projekata i novim, planiranim projektima što je građanima obrazložio pomoćnik Općinskog načelnika službe za urbanizam Osman Smiječanin.

Primjedbe, prijedlozi, mišljenja i sugestije date u toku javne rasprave poslužit će predlagaču za izradu Prijedloga Budžeta Općine Trnovo za 2019. godinu.

[tie_slideshow]

[tie_slide] javna rasprava [/tie_slide]

[tie_slide] javna rasprava1 [/tie_slide]

[tie_slide] Slide 3 | Your Content [/tie_slide]

[/tie_slideshow]

Pin It