Dobra saradnja dvije lokalne samouprave koje djeluju na regiji Trnovo

U sklopu edukativne podrške Općini i Opštini Trnovo, Misija OSCE-a u BiH organizovala je ciklus dvodnevne edukacije na

U sklopu edukativne podrške Općini i Opštini Trnovo, Misija OSCE-a u BiH organizovala je ciklus dvodnevne edukacije na temu Razvijanje komunikacijskog Akcionog plana za promociju turističkih potencijala Trnovske regije.

Dvodnevna edukacija (23.04.-25.04.2008.) iz oblasti: poslovnog planiranja, izrade komunikacijskog plana za turistički potencijal ove regije. Radionica je osmišljena kao napredni program obuke, zasnovan na vještinama, za uposlenike Općine i Opštine Trnova, s jedinstvenim ciljem da se razvije, iskomunicira i promovira neiskorišteni potencijal Trnovske regije.

Ovo je još samo jedna od aktivnosti OSCE-a na području Trnova.

Ovom projektu prethodila je saradnja općine i opštine na izradi i promociji zbirke “Kulturno-historijskog i prirodnog nasljeđa trnovske regije” (prijeratna opština Trnovo), koja je urađena u sklopu projekta “Mapiranje i zaštita kulturno-historijskog i prirodnog nasljeđa trnovske regije”.

[tie_slideshow]

[tie_slide] IMG_6839 [/tie_slide]

[tie_slide] IMG_6850 [/tie_slide]

[/tie_slideshow]