Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači sa preliminarne liste općine Trnovo da mogu pristupiti podnošenju zahtjeva za sufinansiranje troškova proljetne sjetve za 2020. godinu. Zahtjeve podnose poljoprovredni proizvođači koji se nalaze na preliminarnoj listi sa područja općine Trnovo. Zahtjev se podnosi na protokolu u šalter sali općine Trnovo do 7.8.2020.godine. Uz zahtjev poljoprivredni proizvođači prilažu račune […]


08.07.2020.godine Uprava Civilne zaštite KS predala je na korišćenje novu auto cisternu za pitku vodu Službi za zaštitu od požara Općine Trnovo. Primopredaja je izvršena u krugu ispostave Profesionalne vatrogasne jedinice na Stupu, a predaju je obavio  direktor KUCZ  Jasmin Terović  pomoćniku načelnika općine Trnovo za CZ  i inspekcijske poslove Mirsadu Mešiću. Jedna cisterna je […]


Dana 07.07.2020.godine,na spomen obilježju Bare-Dejčići,obilježena je godišnjica oslobađanja Platoa Straišta,Prečkog polja i Presjenice,područja koja su bila od velike važnosti u odbrani šireg područja Dejčića.U tim dejstvima su poginuli heroji koji su u najtežim trenutcima dali svoje živote za odbranu Trnova i BiH.                   Velika požrtvovnost Armije BiH […]


Nastavljeni su radovi na izgradnji Regionalnog vodovoda „Hojta-Bjelašnica-Igman“, najsloženijem vodovodnom sistemu koji je rađen posljednjih 20 godina. U sklopu ovog projekta izvode se radovi na izgradnji gravitacionog cjevovoda od Donje Grkarice do Gornje Grkarice, i cjevovoda Štini Do – Poslovno sportski centar Trnovo. Trenutno se radi na izgradnji rezervoara na Šiljku i na Proskoku. Ovaj […]