Vlada KS

Vlada KS ponudila pomoć općinama u redovnom održavanju skloništa

Na inicijativu premijera Kantona Sarajevo Edina Forte danas je održan sastanak sa načelnicima, odnosno predstavnicima općina i lokalnih

Na inicijativu premijera Kantona Sarajevo Edina Forte danas je održan sastanak sa načelnicima, odnosno predstavnicima općina i lokalnih službi civilne zaštite, na kojem je razgovarano o stanju skloništa u KS. Sastanku su prisustvovali načelnik Općine Trnovo Ibro Berilo i pomoćnik načelnika Esad Velić.

Sastanku su prisustvovali i ministar komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Enver Hadžiahmetović, koji je ujedno i komandant Štaba CZ KS te direktor Kantonalne uprave civilne zaštite KS Dženan Brkanić. Na sastanku je naglašeno da je održavanje skloništa redovna aktivnost i da nije u direktnoj vezi sa situacijom u Ukrajini.

U Kantonu Sarajevo postoji 225 skloništa kojima raspolažu civilne zaštite, a na računima općina, koje upravljaju skloništima (bez podataka iz Novog Grada i Starog Grada) nalazi se oko 2,5 miliona KM za njihovo održavanje. Kako je rečeno, neka od skloništa su potpuno neuslovna, neka nemaju električnu energiju, za neka treba riješiti imovinske odnose… Također, rečeno je da u KS postoji oko 750 zaklona s kojima raspolažu općinske službe civilne zaštite te da postoje i skloništa koja su u nadležnosti upravitelja.

Premijer Forto od predstavnika općina danas je zatražio detaljne informacije o stanju skloništa, na osnovu kojih će on i resorni ministar Enver Hadžiahmetović, odnosno Vlada KS, reagirati u slučaju da su potrebna dodatna sredstva ili druga pomoć kako bi skloništa bila stavljena u funkciju.

“Danas je donijet zaključak da se općine u narednim danima očituju, kako bi Vlada KS mogla izdvojiti sredstva i intervenirati ukoliko je to potrebno”, naveo je direktor Brkanić poslije sastanka.

Kako je rekao, javnost se uznemirila u vezi informacije vezane za opremanje i čišćenje skloništa, ali je potcrtao da je to redovna aktivnost koja je u nadležnosti općinskih službi civilne zaštite.

“Sve države u okruženju i u Evropi imaju aktivnosti vezane za skloništa, čiste ih i stavljaju u prvobitnu namjenu, tako da pratimo taj trend i poduzeli smo određene aktivnosti. Međutim, opet naglašavam, to je redovna aktivnost koja bi se trebala redovno provoditi svake godine”, zaključio je direktor Brkanić.

 

Izvor: Vlada KS

Pin It

Leave a Comment