Srednjoškolci na Igmanu zasadili 3.100 novih sadnica

Masovna akcija pošumljavanja u Kantonu Sarajevo ”Zasadi za život” nastavljena je ove jeseni, a tokom prethodna dva dana

Masovna akcija pošumljavanja u Kantonu Sarajevo ”Zasadi za život” nastavljena je ove jeseni, a tokom prethodna dva dana na pošumljavanje je izašlo oko 300 srednjoškolaca iz Srednje škole metalskih zanimanja, Srednje poslovno-komercijalne i trgovačke škole, Srednje škole primijenjenih umjetnosti, te Elektrotehničke škole za energetiku, koji su na Crnom vrhu na Igmanu, zajedno sa svojim nastavnicima i uposlenicima preduzeća ”Sarajevo – šume”, zasadili 3.100 novih sadnica.

Akcija masovnog pošumljavanja traje od proljeća prošle godine i Ministarstvo za odgoj i obrazovanje KS aktivno se uključilo u akciju od njenog početka, a dosad je na pošumljavanje izašlo skoro 1.500 srednjoškolaca.

Akcija ”Zasadi za život” trajat će tokom čitave jeseni, a prijave pojedinačne ili organizovane svi zainteresovani mogu poslati u preduzeće „Sarajevo – šume“ na broj telefona: 033/219 – 172 ili na e mail: posumljavanje@sarajevo-sume.ba.

Podsjećamo, u akciji ”Zasadi za život” učestvovala je i Općina Trnovo, i tom prilikom uposlenici Općine zasadili su hiljadu sadnica na lokacijama Kuće spasa, Štini Do i kod izvorišta Stubo. Zajedno sa uposlenicima Općine tada su pošumljavali i vijećnici Općinskog vijeća Trnovo, pripadnici boračkih udruženja iz Trnova, radnici JKP Trnovo, pripadnici Vatrogasnog društva Trnovo, kao i veliki broj građana. Akcija je realizovana u novembru mjesecu prošle godine, a ovoga ljeta, po obilasku ovih lokacija, konstatovano je da je akcija bila uspješna i da se najveći dio sadnica ”primio”, odnosno počeo rasti.

Leave a Comment