U najnovijem izdanju Biltena sumirane su sve aktivnosti, projekti i programi na kojima je Općina radila u toku 2022. godine. Svi građani Infomativni list Općine će moći pronaći u prostorijama mjesnih zajednica, kao i u šalter sali Općine Trnovo, a možete ga pročitati i putem linka OVDJE.   Na koricama Biltena nalazi se poruka Općinskog […]


U skladu sa članom 20. Zakona o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u FBiH (“Službene novine FBiH”, br. 32/17), te članom 17. Uredbe o izradi strateških dokumenata u FBiH (“Službene novine FBiH”, br. 74/19) i povodom utvrđenog Nacrta Starategije razvoja Općine Trnovo za period 2023.-2028. godine (u daljem tekstu: Nacrt Strategije) proveden je proces konsultacija […]