Maturanti Osnovne škole ”Zaim Kolar”

Nakon završetka školske 2022/23. godine Osnovna škola ”Zaim Kolar” u Dejčićima iznjedrila je 12. maturanata, koji svoje obrazovanje

Nakon završetka školske 2022/23. godine Osnovna škola ”Zaim Kolar” u Dejčićima iznjedrila je 12. maturanata, koji svoje obrazovanje nastavljaju u srednjoškolsim klupama.

Maturanti su uspješno položili eksternu maturu koja se sastojala od polaganja tri predmeta: Bosanski jezik i književnost, Hrvatski jezik i književnost, Srpski jezik i književnost, Engleski jezik i Matematika.
Završetak svog osnovnog obrazovanja obilježili su i maturskom večeri sa svojim vršnjacima iz ilidžanskih osnovnih škola, uz podršku roditelja i prijatelja. Matursko veče održano je u hotelu ”Holivud’ na Ilidži.

Općina Trnovo im želi sreću i uspjeh u daljem školovanju, uz nadu da će postati odgovorni i vrijedni članovi našega društva u budućnosti.

Sretno maturanti i uspješno dalje školovanje!

Pin It

Leave a Comment