Postavljen grb Općine

Pored jarbola sa zastavama postavljenim ispred zgrade Općine postavljen je i 3D-svijetleći grb Općine. Zastava, grb i himna

Pored jarbola sa zastavama postavljenim ispred zgrade Općine postavljen je i 3D-svijetleći grb Općine.

Zastava, grb i himna najvažnija su obilježja svake države, jedinice regionalne i lokalne samouprave i način prepoznavanja njenih građana unutar države ili van države.

Grb Općine Trnovo je u obliku stiliziranog štita sa jednakom lijevom i desnom stranom. Gornji dio štita čine četiri jednaka dijela koji simboliziraju planinske vrhove. Od gornjeg dijela grba prema dolje grb se sužava i simboliše kanjon rijeke Rakitnice i Bijele. U donjem dijelu grb je zašiljen i simbolizira izvore rijeka. U sredini grba smješten je stećak kao simbol vjekovnog života na ovim prostorima i simbol bogatog kulturno-historijskog naslijeđa. Odozgo prema dolje simbolički su prikazane planine, kanjoni, brda i doline, rijeke koje simboliziraju prirodno bogatstvo i naslijeđe općine Trnovo.

Leave a Comment