Održane javne rasprave u sve četiri mjesne zajednice

Javne rasprave o Nacrtu Budžeta Općine Trnovo za 2024. godinu, koji je sredinom novembra mjeseca usvojilo Općinsko vijeće

Javne rasprave o Nacrtu Budžeta Općine Trnovo za 2024. godinu, koji je sredinom novembra mjeseca usvojilo Općinsko vijeće održane su u sve četiri mjesne zajednice. U petak je održana posljednja u mjesnoj zajednici Delijaš. Raspravi su prisustvovali članovi Savjeta mjesnih zajednica, Općinski vijećnici i građani općine Trnovo.

Prema riječima pomoćnice za privredu i finansije, koja je dala uvodne napomene vezano za sam Nacrt, cilj je čuti stavove svih učesnika rasprave vezane za ovaj najvažniji dokument za jednu lokalnu zajednicu i njene građane.

– Reakcije koje smo dobili na Nacrt Budžeta su ohrabrujuće i smatram da smo na dobrom putu da usaglasimo sve potrebe i ciljeve naših građana, izjavio je Općinski načelnik.

Na samom kraju naglašeno je da svoje stavove i zahtjeve, eventualne primjedbe na dokument šalju najkasnije do 08.12.2023. godine, lično ili putem pošte.  Svi stavovi i primjedbe, po riječima Općinskog načelnika, biće uzete u obzir i poslužit će za formiranje konačnog prijedloga-Budžeta Općine Trnovo za 2024. godinu, koji će se onda naći pred Općinskim vijećem na usvajanju već krajem decembra.

Pin It

Leave a Comment