Plan javnih nabavki općine Trnovo za 2018.

Plan javnih nabavki 2018 skraćeni

Plan javnih nabavki općine Trnovo za 2017.

Plan javnih nabavki 2017 skraćeni

Plan javnih nabavki općine Trnovo za 2016.

plan-javnih-nabavki-2016-skraceni-novembar

Plan javnih nabavki općine Trnovo za 2015.