SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Zbog učestalih pitanja o zakonitosti provedbe urbanističkih projekata i Regulacionog plana na području općine Trnovo kao i raspolaganja

Zbog učestalih pitanja o zakonitosti provedbe urbanističkih projekata i Regulacionog plana na području općine Trnovo kao i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine dajemo saopštenje za javnost:

Na području općine Trnovo u planu su i započeto je dosta projekata čija je realizacija prioritet budućeg djelovanja općinskog načelnika i općinske administracije s ciljem izgradnje boljeg života na ovim prostorima.

Koncept prostorne organizacije je u skladu sa usvojenim urbanističkim projektima u okviru Regulacionog plana „Sportsko- rekreaciono područje Bjelašnica“.

Raspolaganje nekretninama u vlasništvu Općine vrši se u skladu sa Zakonom o stvarnim pravima i Pravilnikom o postupku javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, općina i gradova.

U postupku provedbe urbanističkih projekata u cjelosti je ispoštovana utvrđena zakonska procedura. U toku je izrada Strategijske procjene uticaja na okoliš za izmjene i dopune Regulacionog plana „Sportsko- rekreaciono područje Bjelašnica“. U cilju prednjeg u postupku je uklanjanje bespravno izgrađenih privremenih objekata na javnim površinama koji narušavaju realizaciju usvojenih planskih dokumenata, odnosno spriječavaju privođenje zemljišta krajnjoj namjeni.

 

Općina Trnovo u dosadašnjoj provedbi prednjih projekata ostvaruje uspješnu saradnju sa investitorima, te tako pokazuje visok nivo odgovornosti prema našim građanima i realizaciji Budžeta Općine.

 

 

Press služba Općine Trnovo

Pin It