Održana 18. sjednica Općinskog vijeća Trnovo

U petak 31.05.2019.  godine, u kongresnoj sali hotela “Han” održana je 18. sjednica Općinskog vijeća Trnovo, sa početkom u

U petak 31.05.2019.  godine, u kongresnoj sali hotela “Han” održana je 18. sjednica Općinskog vijeća Trnovo, sa početkom u 18,00 sati.

Predloženi dnevni red izmijenjen je zbog odsustva predstavnika pojedinih javnih ustanova i preduzeća, a usvojen je slijedeći dnevni red:

 1. Usvajanje zapisnika sa 17. radne sjednice Općinskog vijeća Trnovo;
 2. Vijećnička pitanja, inicijative i odgovori;
 3. Informacija o radu lovačkog društva Trnovo u 2018. godini
 1. Informacija o radu JU Zavod za zapošljavanje – Odjeljenje Trnovou 2018.g.
 1. Informacija o utrošku sredstava budžetskih korisnika u 2018. godini
 1. Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Trnovo za 2018. godinu
 1. Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Trnovo za period 01.01.-31.03.2019. godine
 1. Izvještaj o izvršenju budžetske rezerve za period 01.01.2018.-31.12.2018. godine
 1. Izvještaj o radu JKP „Trnovo“ Trnovo u 2018.g.
 1. Odluka o usvajanju Urbanističkog projekta Štinji do, prijedlog
 1. Odluka o provođenju Urbanističkog projekta Štinji do, prijedlog
 1. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o pristupanju izradi izmjena i dopuna Regulacionog plana sportsko-rekreacionog područja Bjelašnica, prijedlog
 1. Rješenje o utvrđivanju prava vlasništva na građevinskom zemljištu u korist Delalić Džehve
 1. Odluka o prestanku statusa nepokretnosti u općoj upotrebi; prijedlog
 1. Odluka o neposrednoj pogodbi za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta –JP Elektroprivreda BiH (k.č. 3114/46); prijedlog
 1. Odluka o neposrednoj pogodbi za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta –JP Elektroprivreda BiH (k.č. 3102/90); prijedlog
 1. Odluka o neposrednoj pogodbi za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta Mulaosmanović Adisu; prijedlog
 1. Odluka o utvrđivanju platnih razreda i koeficijenata za plaće, naknade i dodatke na plaću u Općini Trnovo; prijedlog
 1. Odluka o usvajanju procjene ugroženosti od požara; prijedlog
 1. Odluka o načinu i uslovima plaćanja naknade za pogodnost građevinskog zemljišta-renta i naknade za uređenja građevinskog zemljišta; prijedlog
 2. Tekuća pitanja – pod tekućim pitanjima Općinsko vijeće izglasalo je dva zaključka:

ZAKLJUČAK I: Obavijestiti predstavnike nadležnih ministarstava zbog nedolaska na 18. sjednicu Općinskog vijeća Trnovo, predstavnika nadležnih subjekata čiji materijali su planirani za razmatranje na 18. sjednici Općinskog vijeća Trnovo i to:

 1. Informacija o radu JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć za područje Općine Trnovo u 2018. godini
 2. Informacija o radu KJKP Sarajevo šume, za područje Općine Trnovo u 2018. godini
 3. Informacija o radu JU Centar za socijalni rad – Odjeljenje Trnovo u 2018. godini;

ZAKLJUČAK II: Općinsko vijeće Trnovo održat će tematsku sjednicu na temu: Zaštićena područja i gospodarenja šumama i šumskim zemljištem;

Sve Odluke i Izvještaji prema izmjenjenom dnevnom redu su usvojeni, informacije primljene k znanju od strane Općinskog vijeća.

Sjednicom je predsjedavala predsjedavajuća Općinskog vijeća, gospođica Emina Mehmedagić, a na sjednici je prisustvovalo 14 vijećnika.

 

[tie_slideshow]

[tie_slide]IMG_7208 [/tie_slide]

[tie_slide] IMG_7203 [/tie_slide]

[tie_slide] IMG_7202 [/tie_slide]

[tie_slide] IMG_7182 [/tie_slide]

[/tie_slideshow]

 

 

 

 

 

Pin It