Izvještaj o aktivnostima zimskih službi

Tokom dosadašnje zimske sezone, zimske službe angažovane za održavanje puteva na području Općine Trnovo, intervenisale su na ugovorenim

Tokom dosadašnje zimske sezone, zimske službe angažovane za održavanje puteva na području Općine Trnovo, intervenisale su na ugovorenim pravcima.

Za održavanje regionalnih puteva zaduženi su MGBH d.o.o, Milišić-Trans d.o.o, JKP  Trnovo d.o.o i Mevludin Commerc d.o.o., nadzor obavljanja svih ugovorenih radova vrši ARTING BH d.o.o.

Služba za urbanizam i komunalne poslove Općine Trnovo izvršila je terenski obilazak i analizu izvedenih radova u sklopu ugovora zimskih službi za MZ Trnovo, MZ Delijaš, MZ Dejčići, MZ Šabići i MZ Kijevo, za period 15.11.2020-01.02.2021. godine, te sačinila Izvještaj o realizaciji zimskog održavanja puteva. Izvještaj je napravljen na osnovu raspoloživih ulaznih podataka, izvođača, nadzora, te uvida i analize investitora.

Za MZ Trnovo konstatovana je relativno dobra prohodnost ceste, primjedbe lokalnog stanovništva na čišćenje snijega su bile minimalne. Po pozivu lokalnog stanovništva izvođač radova je pratio instrukcije investitora i rješavao problematiku.

Nakon obilaska MZ Delijaš zabilježeno je da je prohodnost ceste relativno dobra, sa slabo čišćenim dionicama u selima Slavljevići i Sjeverovići.

Za MZ Dejčići konstatovana je relativno dobra prohodnost ceste, s tim da nije bilo primjedbi lokalnog stanovništva.

Obilaskom MZ Šabići zabilježena je relativno dobra prohodnost ceste, a lokalno stanovništvo nije imalo primjedbe.

Nakon terenskog pregleda u MZ Kijevo konstatovana je relativno dobra prohodnost ceste, bez primjedbi lokalnog stanovništva.

Intervencije i čišćenje puteva će se obavljati i u narednom periodu, u zavisnosti od vremenskih prilika.

Građane obavještavao da sve informacije u vezi zimskog održavanja, eventualne prijave  neočišćenih puteva, kritike i pohvale mogu uputiti putem telefona broj: 033/586-953.

 

Leave a Comment