Izgradnja ”Poslovno – sportskog centra Trnovo”

Jedan od najvažnijih urbanističkih projekata koje realizuje Općina Trnovo u saradnji sa Vladom Kantona Sarajevo, je izgradnja ”Poslovno-sportskog

Jedan od najvažnijih urbanističkih projekata koje realizuje Općina Trnovo u saradnji sa Vladom Kantona Sarajevo, je izgradnja ”Poslovno-sportskog centra Trnovo”. Centar će obuhvatiti površinu od 11,39 ha, a smješten je na ulazu u zonu Babinog Dola.

Na sportskoj dvorani u završnoj fazi su armiranobetonski radovi, izvedena je montažno-monolitna konstrukcija, a na administrativnom objektu su također izvedeni armiranobetonski radovi zaključno sa međuspratnom pločom prizemlja. Na Relax centru urađeni su armiranobetonski radovi zakjlučeno sa drugom etažom i pločom prizemlja. Što se tiče balon igrališta završeni su armiranobetonski radovi u cijelom obimu, te slijedi doprema i izvođenje radova na montaži balona. Od radova predviđenih na infrastrukturi izvode se radovi na kišnom i fekalnom kolektoru.

 U 2021. godini nastaviće se radovi na izgradnji sportske dvorane, što obuhvata izvođenje zanatskih radova i opremanje objekta. Na Relax centru planiran je nastavak grubih radova, te izvođenje zanatskih radova u objektu. Također, na administrativnom objektu je planiran završetak grubih radova i pokrivanje objekta.

Pored izgradnje objekta, sa početkom građevinske sezone će se intezivirati radovi na izgradnji infrastrukture – izgradnja saobraćajnice, izgradnja fekalne i kišne kanalizacije, izgradnja trafostanice i niskonaponske mreže, te izgradnja javne rasvjete.

Pin It

Leave a Comment