Održana 11. sjednica Općinskog vijeća Trnovo

Jedanaesta redovna sjednica Općinskog vijeća održana je jučer, 13.03.2017. godine, u sali općine Trnovo sa početkom u 18:00

Jedanaesta redovna sjednica Općinskog vijeća održana je jučer, 13.03.2017. godine, u sali općine Trnovo sa početkom u 18:00 sati. Na sjednici vijeća usvojen je predloženi dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika sa 10. radne sjednice Općinskog vijeća Trnovo;
2. Vijećnička pitanja, inicijative i odgovori;
3. Informacija o ugroženosti od prirodnih nepogoda za period januar – decembar za 2017.godine
Predlagač: Općinski načelnik.
4. Izvještaj o radu Jedinstvenog općinskog organa uprave za 2017. godinu; prijedlog
Predlagač: Općinski načelnik.
5. Izvještaj o realizaciji Programa rada Općinskog vijeća Trnovo za 2017. godinu.
Predlagač: Kolegij Općinskog vijeća
6. Odluka o priznanjima i nagradama Općine Trnovo; prijedlog
Predlagač: Općinski načelnik
7. Pravilnik o stipendiranju učenika i studenata; prijedlog
Predlagač: Općinski načelnik
8. Odluka o pristupanju izradi UP “Memorijalni centar Proskok”; prijedlog
Predlagač: Općinski načelnik
9. Odluka o pristupanju izradi Urbanističkog projekta “ Kolijevka” ; prijedlog
Predlagač: Općinski načelnik.
10. Odluka o načinu i uslovima rasplaganja nekretninama u vlasništvu Općine Trnovo u sklopu Urbanističkog projekta “Bjelašnica- II Faza”; prijedlog
Predlagač: Općinski načelnik
11. Odluka o dodjeli pojedinačne plakete; prijedlog
Predlagač: Komisija za javna priznanja
12. Odluka o dodjeli pojedinačne plakete; prijedlog
Predlagač: Komisija za javna priznanja
13. Odluka o dodjeli pojedinačne plakete; prijedlog
Predlagač: Komisija za javna priznanja
14. Odluka o dodjeli zahvalnica; prijedlog
Predlagač: Općinski načelnik.
15. Odluka o razrješenju i imenovanju članova Komisije za izbor i imenovanja; prijedlog
Predlagač: Komisija za izbor i imenovanja
16. Odluka o nedavanju saglasnosti
Predlagač: Općinski načelnik.
17. Odluka o nedavanju saglasnosti
Predlagač: Općinski načelnik.
18. Tekuća pitanja
a) Zaključak o davanju saglasnosti na Sporazum o izgradnji podzemne garaže

Na održanoj sjednici Općinskog vijeća Trnovo, sve Odluke po usvojenom dnevnom redu, Zaključci i Izvještaji o radu za 2017. godinu su usvojeni. Informacije su sve primljene k znanju od strane vijeća.

Sjednicom je predsjedavala Emina Mehmedagić, a prisustvovalo je svih 15 vijećnika.

 

[tie_slideshow]

[tie_slide] IMG_4607 [/tie_slide]

[tie_slide] IMG_4605 [/tie_slide]

[tie_slide] IMG_4611 [/tie_slide]

[tie_slide] IMG_4606 [/tie_slide]

[tie_slide]IMG_4604 [/tie_slide]

[/tie_slideshow]

 

 

Pin It