Održana 13. sjednica Općinskog vijeća

Trinaesta redovna sjednica Općinskog vijeća održana je u petak, 20.07.2018. godine, u sali općine Trnovo sa početkom u

Trinaesta redovna sjednica Općinskog vijeća održana je u petak, 20.07.2018. godine, u sali općine Trnovo sa početkom u 17:00 sati.  Dnevni red sjednice je izmijenjen u odnosu na predloženi, uglavnom jer predstavnici određenih javnih preduzeća i ustanova nisu bili prisutni. Na održanoj sjednici Općinskog vijeća Trnovo usvojen je izmjenjeni dnevni red kao i sve Odluke po usvojenom dnevnom redu. Informacije su sve primljene k znanju od strane vijeća.

Sjednicom je predsjedavala Emina Mehmedagić.

DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika sa 12. radne sjednice Općinskog vijećaTrnovo;
2. Vijećnička pitanja, inicijative i odgovori;
3. Informacija o radu JU Centar za socijalni rad – Odjeljenje Trnovo u 2017.g.
Predlagač: Općinski načelnik.
4. Informacija o Dokumentu okvirnog budžeta 2019-2021. godina,
Predlagač: Općinski načelnik.
5. Odluka o prestanku statusa nepokretnosti u općoj upotrebi; -prijedlog
Predlagač: Općinski načelnik
6. Odluka o izmjenama i dopunama Budžeta Općine Trnovo za 2018. godinu; prijedlog
Predlagač: Općinski načelnik
7. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Trnovo za 2018. godinu; prijedlog
Predlagač: Općinski načelnik
8. Odluka o pristupanju izradi izmjena i dopuna Urbanističkog projekta “Bjelašnica – I faza” (skraćeni postupak) – prijedlog
Predlagač: Općinski načelnik
9. Odluka o pristupanju izradi izmjena i dopuna Urbanističkog projekta “Bjelašnica – II faza” (skraćeni postupak) – prijedlog
Predlagač: Općinski načelnik
10. Odluka o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti; -prijedlog
Predlagač: Općinski načelnik
11. Odluka o usvajanju Strategije održivog razvoja Općine Trnovo 2018-2022. godina, -prijedlog
Predlagač: Komisija za izradu strategije
12. Odluka o imenovanju Komisije za implementaciju, monitoring i evaluaciju Strategije održivog razvoja Općine Trnovo 2018-2022. godina
Predlagač: Općinski načelnik
13. Odluka o neposrednoj pogodbi za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta;-prijedlog
Predlagač: Općinski načelnik
14. Odluka o utvrđivanju javnog interesa;-prijedlog
Predlagač: Općinski načelnik
15. Odluka o neposrednoj pogodbi za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta Elektroprivredi BiH d.d. Sarajevo
Predlagač: Općinski načelnik
16. Rješenje o utvrđivanju prava vlasništva; (Delizaimović Hasan i Brutus Zemira) ;-prijedlog
Predlagač: Općinski načelnik
17. Tekuća pitanja

[tie_slideshow]

[tie_slide] vijeće1 [/tie_slide]

[tie_slide] vijeće2 [/tie_slide]

[/tie_slideshow]

Pin It