Općinska izborna komisija

Općinska izborna komisija Trnovo na prethodnoj sjednici, održanoj 28.08.2018. godine, donijela je i objavila Rješenje o imenovanju predsjednika

Općinska izborna komisija Trnovo na prethodnoj sjednici, održanoj 28.08.2018. godine, donijela je i objavila Rješenje o imenovanju predsjednika i članova biračkih odbora i njihovih zamjenika u izbornoj jedinici 141A za redovna biračka mjesta i biračko mjesto u odsustvu za Opće izbore 2018. godine, koji će se održati na dan 07.10.2018. godine. Imenovanje je izvršeno na osnovu prijedloga političkih subjekata i evidencija Općinske izborne komisije Trnovo.
Na sjednici održanoj u utorak, 11.09.2018. godine izvršeno je i imenovanje mobilnih timova.

Općinsku izbornu komisiju u Trnovu posjetili su predstavnici OSCE-a, međunarodni posmatrači, koji su se uvjerili u regularnost rada ove izborne komisije, tačnije same pripreme za predstojeće izbore.

Rješenje o imenovanju 

Birački odbori

Mobilni timovi

 

Pin It