Redovni sastanak općinskih službi CZ sa direktorom KUCZ

Danas je u sali Općine Trnovo održan redovni mjesečni sastanak direktora Kantonalne uprave civilne zaštite sa pomoćnicima načelnika

Danas je u sali Općine Trnovo održan redovni mjesečni sastanak direktora Kantonalne uprave civilne zaštite sa pomoćnicima načelnika službi civilne zaštite svih općina Sarajevskog kantona. Na sastanku je prisustvovao i općinski načelnik, gospodin Ibro Berilo koji je pohvalio praksu održavanja sastanaka ovakve vrste i smatra da ovakvi sastanci trebaju da budu ustaljena praksa kako bi se problemi iz oblasti zaštite i spašavanja rješavali mnogo brže i efikasnije. Na dnevnom redu ovog sastanka su se našli svi tekući problemi iz oblasti zaštite i spašavanja na teritoriji svake općine u Kantonu Sarajevo. U toku današnjeg sastanka svaki od pomoćnika načelnika službi civilne zaštite je iznio tekuće probleme svoje općine iz ovog područja djelovanja, nakon čega su svi prisutni mogli da ostvare uvid u stanje na teritoriji svake općine pojedinačno. Sastanak je bio konstruktivnog karaktera iz kojeg su proizašli ozbiljni prijedlozi za rješavanje onih problema koji koji su uglavnom i zajednički za sve općine. Obzirom na to da je Bosna i Hercegovina još uvijek nedovoljno razvijena država i da se relativno jako mali broj finansijskih sredstava ulaže u materijalno opremanje struktura civilne zaštite, zajednički ciljevi i stavovi svih prisutnih je da se poboljša rad civilne zaštite. Mnogo se razgovaralo i o mjerama zaštite i spašavanja i adekvatnijim odgovorima na prirodne nesreće. Direktor je na kraju iznio svoj stav da će sastanci ove vrste biti ustaljena praksa u budućnosti kako bi sve strukture civilne zaštite na teritoriji Sarajevskog kantona zajedničkim snagama i resursima mogle efikasnije da odgovore na probleme iz oblasti zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara.

[tie_slideshow]

[tie_slide] IMG_6571 [/tie_slide]

[tie_slide] IMG_6567 [/tie_slide]

[tie_slide] IMG_6563 [/tie_slide]

[tie_slide] IMG_6565 [/tie_slide]

[/tie_slideshow]

Pin It