Održana 14. sjednica Općinskog vijeća

Četrnaesta redovna sjednica Općinskog vijeća održana je jučer, 30.10.2018. godine, u sali općine Trnovo sa početkom u 17:30

Četrnaesta redovna sjednica Općinskog vijeća održana je jučer, 30.10.2018. godine, u sali općine Trnovo sa početkom u 17:30 sati. Dnevni red sjednice je izmijenjen u odnosu na predloženi, uglavnom jer predstavnici određenih javnih preduzeća i ustanova nisu bili prisutni, te je na prijedlog općinskog načelnika dopunjen sa tačkama 26, 27 i 28.  Sve Odluke po izmjenjenom dnevnom redu su usvojene. Informacije su sve primljene k znanju od strane vijeća.

Sjednicom je predsjedavala Emina Mehmedagić, a prije nego li je otvorila sjednicu Vijeće je odalo počast ubijenim pripadnicima MUP-a Kantona Sarajevo u nemilom događaju od prije nekoliko dana.

DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika sa 13. radne sjednice Općinskog vijeća Trnovo;

2. Vijećnička pitanja, inicijative i odgovori;

3. Informacija o radu JU Apoteke Sarajevo- Odjeljenje u Trnovu za 2017. godinu; prijedlog

Predlagač: Općinski načelnik.

4. Informacija o radu KJKP “Veterinarska stanica” za područje Općine Trnovo u 2017. godini; prijedlog

Predlagač: Općinski načelnik.

5. Informacija o stanju u oblasti obrazovanja, kulture i sporta na području općine Trnovo; prijedlog

Predlagač: Općinski načelnik

6. Izvještaj o radu i analiza uspjeha učenika u učenju i vladanju na kraju školske 2017/2018 godine i upisu učenika u I razred u OŠ “Zaim Kolar” Dejčići; prijedlog

Predlagač: Općinski načelnik

7. Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Trnovo za period 01.01 do 30.06.2018. godine

Predlagač: Općinski načelnik

8. Elaborat o zaštiti izvorišta vode za piće „Studenac“ na području Općine Trnovo – nacrt;
Predlagač: Općinski načelnik

9. Elaborat o zaštiti izvorišta vode za piće „Potoci“ na području Općine Trnovo – nacrt;
Predlagač: Općinski načelnik

10. Elaborat o zaštiti izvorišta vode za piće „Kuhačica“ na području Općine Trnovo – nacrt;
Predlagač: Općinski načelnik

11. Elaborat o zaštiti izvorišta vode za piće „Kalaštak“ na području Općine Trnovo – nacrt;
Predlagač: Općinski načelnik

12. Elaborat o zaštiti izvorišta vode za piće „Pod Košutom“ na području Općine Trnovo – nacrt;
Predlagač: Općinski načelnik

13. Elaborat o zaštiti izvorišta vode za piće „Bliznice Iva“ na području Općine Trnovo – nacrt;
Predlagač: Općinski načelnik

14. Elaborat o zaštiti izvorišta vode za piće „Bič“ na području Općine Trnovo – nacrt;
Predlagač: Općinski načelnik

15. Odluka o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti; prijedlog

Predlagač: Općinski načelnik

16. Odluka o utvrđivanju javnog interesa; prijedlog

Predlagač: Općinski načelnik

17. Odluka o utvrđivanju javnog interesa; prijedlog

Predlagač: Općinski načelnik

18. Odluka o utvrđivanju javnog interesa; prijedlog

Predlagač: Općinski načelnik

19. Odluka o neposrednoj pogodbi za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta Elektroprivredi BiH dd Sarajevo; prijedlog

Predlagač: Općinski načelnik

20. Odluka o prestanku statusa nepokretnosti u općoj upotrebi; prijedlog

Predlagač: Općinski načelnik

21. Odluka o osnivanju naselja unutar naseljenih mjesta na području Općine Trnovo; prijedlog

Predlagač: Općinski načelnik

22. Odluka o usvajanju izmjena i dopuna Urbanističkog projekta “Bjelašnica – I faza” , prijedlog

Predlagač: Općinski načelnik

23. Odluka o provođenju izmjena i dopuna Urbanističkog projekta “Bjelašnica – I faza”, prijedlog

Predlagač: Općinski načelnik

24. Odluka o usvajanju izmjena i dopuna Urbanističkog projekta “Bjelašnica – II faza” , prijedlog

Predlagač: Općinski načelnik

25. Odluka o provođenju izmjena i dopuna Urbanističkog projekta “Bjelašnica – II faza”, prijedlog

Predlagač: Općinski načelnik

26. Odluka o dopuni Odluke o građevinskom zemljištu, prijedlog

Predlagač: Općinski načelnik

27. Odluka o dodjeli mandata članu Savjeta Mjesne zajednice, prijedlog

Predlagač: Općinski načelnik

28. Zaključak o davanju mišljenja na Šumskoprivrednu osnovu za privatne šume na području Općine Trnovo

Predlagač: Općinski načelnik

29. Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Pravobranilaštva Općine Trnovo; prijedlog

Predlagač: Općinski načelnik

30. Tekuća pitanja

 

 

[tie_slideshow]

[tie_slide] IMG_6685 [/tie_slide]

[tie_slide] IMG_6689 [/tie_slide]

[tie_slide] IMG_6686 [/tie_slide]

[tie_slide] IMG_6679 [/tie_slide]

[tie_slide] IMG_6680 [/tie_slide]

[tie_slide] IMG_6678 [/tie_slide]

[/tie_slideshow]

 

 

 

 

Pin It