Promocija razvoja turizma u Općini Trnovo

Općina Trnovo ove godine započet će sa realizacijom dva projekta u cilju podizanja kvalitete turističke ponude i promocije

Općina Trnovo ove godine započet će sa realizacijom dva projekta u cilju podizanja kvalitete turističke ponude i promocije turizma na području Općine Trnovo. U pitanju je rekonstrukcija “Kuće spasa” i uređenje pećine “Klokočevica”.

Klokočevica pećina ili Klokotnica nalazi se na istočnim padinama Bjelašnice, u blizini Babinog dola, na području općine Trnovo. Nadmorska visina je 1335 metara. Morfologija pećine je vrlo jednostavna i sastoji se od dva dijela: ulaznog kanala i velike dvorane. Ulaz u pećinu ima izgled vrtače i nastao je urušavanjem dijela pećine koji je imao najtanji strop. Ono što je karakteristično za ovu pećinu, jesu, pored historije pećine i endemske faune, debeli stalagmiti.
U ulaznom kanalu su još austrougarski ljubitelji prirode napravili kameno stepenište dužine 30 metara od lomljenog kamena koje se sačuvalo do našeg vremena. Pećina kao turistička ponuda umnogome bi dopunila turističku ponudu Igmana i Bjelašnice, izletišta koja godišnje posjeti preko 100.000 posjetilaca, a koja osim sportskih aktivnosti ne nude nikakve druge sadržaje, posebno u ljetnjim mjesecima.
Pećina Klokočevica je značajna za bosansko-hercegovačku speleologiju i pećinski turizam jer je ona, uz pećinu na vrelu Bune, čini se, jedna od prvih pećina u Bosni i Hercegovini uređena za posjetu turista.

hp photosmart 720

hp photosmart 720

Posebna pogodnost pećine Klokočevice je njena blizina olimpijskim borilištima. Od Babinog dola do pećine vodi označena šumska staza (oko 1 km).

U neposrednoj blizini pećine je i uređeno izletište „Javorov do“ koje se nalazi na 1.250 metara nadmorske visine. Pored vještačkog jezera, natkrivenih mjesta za odmor ili jelo, drvenih klupa, kamenih staza i potočića, tu je i kameni amfiteatar, teatarska scena na otvorenom, izgrađena s namjerom da na njoj predstave izvode studenti Akademije scenskih umjetnosti.

 

Rekonstrukcija kuće spasa

IMG_5724
Postojeći objekat je u ruševnom stanju i potrebno je izvršiti njegovu rekonstrukciju. U cilju stavljanja u funkciju neophodno je da se uradi projektna dokumentacija. U prizemnom objektu planira se restoranski dio sa mokrim čvorovima, dok je potkrovlje predviđeno za spavanje. Položaj u odnosu na sportsko rekreativni centar i putnu komunikaciju koja povezuje zaleđe Bjelašnice sa centrom iziskuje da se izgradi jedan ovakav kompleks. Sam naziv “Kuća spasa” govori o tome kako je zaista bila spas za mnoge prolaznike, a najviše za mještane, jer bi pri povratku iz Sarajeva svratili ovdje sakriti se od lošeg vremena, odmoriti i nastaviti put dalje do svog sela.

kuća-spasa-3D
Novi izgled objekta u 3D

Općinski načelnik, Ibro Berilo je rekao kako će objekat djelimično zadržati svoju prvenstvenu namjenu, te će jedna prostorija biti uređena i otvorena za građane, vatrogasce, gorsku službu spašavanja…

Cilj projekata je poticanje razvoja i unapređivanje i obogaćivanje turističke ponude Općine Trnovo i Kantona Sarajevo.

Pin It