Radni sastanak: Zakon o komunalnim taksama u Kantonu Sarajevo

Prisustvo Općine Trnovo kao jedne od članica SOGFBIH U prostorijama Kantona Sarajevo održan je 06. februara/veljače 2019. godine

Prisustvo Općine Trnovo kao jedne od članica SOGFBIH

U prostorijama Kantona Sarajevo održan je 06. februara/veljače 2019. godine sastanak na kojem su prisustvovali g-đa Vesna Travljanin, direktorica Saveza općina i gradova FBiH i predstavnici općina u Kantonu Sarajevo sa g-dinom Elmedinom Konakovićem, predsjedavajućim Skupštine Kantona Sarajevo i g-dinom Amelom Kovačevićem, ministrom finansija KS. Povod za sastanak bio je zahtjev Saveza općina i gradova FBiH da se obustavi primjena Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o komunalnim taksama u Kantonu Sarajevo.

U prethodnom sazivu Skupština Kantona Sarajevo je, bez konsultacije sa Savezom i općinama smanjila visine tarifa općinskih komunalnih taksi na pojedine djelatnosti, što je prouzrokovalo negativne finansijske efekte na budžete općina, te da se urgentno u program rada Skupštine uvrsti novi Nacrt Zakona o komunalnim taksama, koji bi bio usklađen sa prijedlozima općina u Kantonu Sarajevo.

Na pomenutom sastanku je postignut cilj, jer se predsjedavajući Konaković složio da je Zakon donesen bez poštivanja adekvatnih procedura, te je pozvao da se podnese zahtjev da se uvrsti novi Nacrt Zakona o komunalnim taksama u Kantonu Sarajevo u program rada Skupštine za 2019. godinu. Kako je istakao, Zakon će proći sve potrebne procedure, te da će Savez biti uključen u njegovu izradu.

Na sastanku je istaknuto da su indikativno smanjene visine tarifa komunalnih taksi za djelatnosti koje izazivaju društveno negativne efekte i da ove takse nisu parafiskalni namet.

Predsjedavajući Konaković je istakao spremnost na saradnju sa Savezom općina i gradova FBiH u donošenju Zakona o lokalnoj samoupravi, kao i drugim relevantnim propisima, koji su od značaja za jedinice lokalne samouprave.

Izvor: SOGFBIH

 

Fotografija sa sastanka

Pin It