Proizvodnja peleta u Trnovu “Farang”

Drveni pelet se proizvodi iz usitnjenog drveta, prešanog pod velikim pritiskom koji omogućava prirodno vezanje drveta. Peleti su

Drveni pelet se proizvodi iz usitnjenog drveta, prešanog pod velikim pritiskom koji omogućava prirodno vezanje drveta. Peleti su ekstremno gusti i imaju mali udio vlage (<10%). Pri izgaranju peleti proizvode znatno manje emisije NOx, SOx, te CO od dozvoljenih graničnih vrijednosti.
Proizvodnja drvenih peleta počela je u Europi i SAD-u za vrijeme naftne krize 70-ih. Peleti su pružili jeftinu i kvalitetnu zamjenu lož ulju za vrijeme trajanja krize. Popularnost su stekli ponovo 90-tih kada su zemlje počele poticati upotrebu obnovljivih izvora energije. Drveni peleti su mali i pravilnog oblika što omogućava automatsko doziranje s vrlo finim podešavanjem.
Kako je pelet proizveden isključivo od drveta, bez ikakvih dodataka, pelet ne sadrži nikakve tvari štetne po zdravlje. Drveni pelet je štedljiv, te održivi energent. Kod odabira peleta potrebno je obratiti pažnju na kvalitetu proizvođača. Kvaliteta peleta je posebno bitna u domaćinstvima, gdje peleti upitne kvalitete mogu izazvati vrlo štetne posljedice.
Iz kompanije Farang, koja djeluje na području općine Trnovo i bavi se proizvodnjom i prodajom peleta, kažu kako je peletiranje drvnog otpada „proces koji ima svoju perspektivu i donio je mnogo pozitivnih efekata“ kada je u pitanju privreda u BiH.

Kompanija "Farang" u Trnovu

Kompanija “Farang” u Trnovu

 

Kada ste zvanično započeli sa radom?
Ovaj projekat je pokrenut prije godinu i pol dana, odnosno tačnije u decembru 2017.godine kada smo kupili zemljište, gdje smo prije svega uradili adaptaciju zemljišta nakon koje smo počeli graditi objekat za proizvodnju koja je trajala godinu dana sa svom pratećom dokumentacijom. Nakon godinu dana smo počeli sa proizvodnjom i plasiranjem peleta na tržište.

Koliko ste zadovoljni sa saradnjom sa Općinom Trnovo i zašto ste izabrali općinu Trnovo kao sjedište svoje firme?
Što se tiče naše saradnje sa Općinom Trnovo, ona je na izvanrednom nivou, sve što je bilo u nadležnosti službi Općine Trnovo u administrativnom smislu nije uopšte bilo nikakvih problema niti poteškoća, sve papire smo dobili na vrijeme. Iskreno, Trnovo nije bila prva opcija za sjedište naše firme. Prvo smo pokušali da registrujemo našu firmu u Visokom jer se tamo nalazi zona drvne industrije, poslije smo pokušali još na par lokacija ali bezuspješno. Na kraju smo se odlučili za Trnovo kojim smo zadovoljni cjelokupnim ambijentom. Danas „Farang“ d.o.o. zapošljava 8 ljudi od kojih je njih četvero iz Trnova.

Mladi Armin uspješno vodi porodični biznis

Mladi Armin uspješno vodi porodični biznis

 

Sa obzirom da proizvodite pelet relativno kratak vremenski period, jeste li uspjeli plasirati svoje proizvod na tržište?
Naš cilj je obezbijediti lokalno stanovništvo, jer se mnogo ljudi u Trnovu grije na pelet, poslije u budućnosti planiramo i proširiti plasman našeg proizvoda ne samo na teritoriju Bosne i Hercegovine, nego i na teritoriji zemalja koje pripadaju Evropskoj uniji. Mi želimo biti među kvalitetnim proizvođačima, a vjerujem u princip „lokalno-lokalnom“. U toku protekle godine smo došli do podataka da samo grad Sarajevo troši u prosjeku oko 50.000 tona peleta u toku jedne godine dok je proizvođački kapacitet bio oko 36.000 tona peleta, dakle proizvodnja peleta u toku godine je uveliko ispod nivoa potražnje. U toku jedne godine naša proizvodnja se kreće od oko 2000 tona peleta i polako ćemo pokušati povećati svoje kapacitete u narednom periodu, tako da spadamo u neku srednju klasu što se tiče kapaciteta proizvodnje.

Proizvodnja peleta u Trnovu

Proizvodnja peleta u Trnovu

 

Kako ste Vi zadovoljni poslovanjem u ovom kratkom periodu?
Svaki početak je težak, mi smo relativno nova kompanija kada je u pitanju proizvodnja peleta, može se reći da još uvijek učimo ali kao takvi težimo perfekciji. Svim našim kapacitetima smo usmjereni na kvalitet a ne na kvantitet našeg proizvoda.
Je li cijena peleta različita u odnosu na vrijeme grijne sezone?
Naš cilj je da tokom cijele godine cijena peleta bude ista, sa obzirom da cijena varira u zavisnosti u kojem mjesecu se pelet nabavlja a i u zavisnosti od toga ko preprodaje pelet, dakle u stvarnosti cijena peleta ne zavisi direktno do proizvođača nego od toga ko taj pelet preprodaje. Kvalitet peleta je također jako bitan i on također diktira cijenu. Mi isključivo u proizvodnji koristimo čito drvo bez ikakavih dodataka, i to isključivo bukvu i jelu, u pravom omjeru, a svaki proizvod koji želimo da plasiramo na tržište smo testirali i do sada još uvijek nismo imali nijedan prigovor.

Kakvi su razvojni planovi vaše kompanije?
Trenutni nedostatak je manjak zemljišta i na tome moramo da radimo da se koliko god bili u mogućnosti proširimo kako bi smo imali više prostora za manevrisanje sa sirovinom. Dalji naš plan je da objezbijedimo veće mašine koje će proizvoditi više peleta i tako ćemo vjerovatno uvesti i treću a sa time zaposliti još par radnika.

Mnogo sreće i uspjeha u radu Vam želimo.
Hvala i Vama za interesovanje.

Pin It