Nastavak izgradnje saobraćajnice hotel Maršal – Donja Grkarica

Nastavljaju se radovi na izgradnji nove saobraćajnice koja počinje od hotela Maršal prema Donjoj Grkarici. Radovi na ovoj

Nastavljaju se radovi na izgradnji nove saobraćajnice koja počinje od hotela Maršal prema Donjoj Grkarici. Radovi na ovoj saobraćajnici započeli su još u protekloj godini.

– U prošloj godini započeli smo sa mašinskim iskopom duž planirane trase i proširenjem saobraćajnice, izvršeno je nasipanje tampona nakon čega je ove godine uslijedilo asfaltiranje nove saobraćajnice. Okončanje radova možemo očekivati u skorijem vremenu – saznajemo od izvođača radova, firme ”MGBH” iz Sarajeva koja je angažovana za ovaj posao.

Pored navedenog biti će izvršeno proširenje puta u krivinama te je predviđeno i poboljšanje sistema odvodnje puta sa postavljanjem šahtova i slivnih rešetki. U narednom periodu, u zavisnosti od vremenskih prilika, sve aktivnosti usmjerit će se za završetak radova na izgradnji dijela ove saobraćajnice.
Finansijer na ovom projektu je Direkcija za puteve Kantona Sarajevo.

Cilj izgradnje ove saobraćajnice je obezbjeđenje adekvatnog toka saobraćaja na Bjelašnici.

[tie_slideshow]

[tie_slide] IMG_7559 [/tie_slide]

[tie_slide] IMG_7557 [/tie_slide]

[tie_slide] IMG_7561 [/tie_slide]

[/tie_slideshow]

Pin It