Javni Oglas

JAVNI POZIV za učešće u javnoj raspravi

Na osnovu Zaključka Općinskog vijeća od 17.10.2019. godine, te člana 38. Statuta Općine Trnovo (“Službene novine Kantona Sarajevo”,

Na osnovu Zaključka Općinskog vijeća od 17.10.2019. godine, te člana 38. Statuta Općine Trnovo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, br.12/08), Općinski načelnik upućuje:

 

JAVNI POZIV

ZA UČEŠĆE U JAVNOJ RASPRAVI

 

Pozivaju se građani, općinske službe za upravu,mjesne zajednice Općine Trnovo,udruženja građana i politički subjekti za učešće u javnoj raspravi po slijedećim tačkama :

  1. Nacrt Budžeta Općine Trnovo za 2020. godinu
  2. Nacrt Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Trnovo za 2020.godinu

 

Javna rasprava u mjesnim zajednicama obavit će se putem zborova građana , koji će se održati u slijedećim terminima:

  • MZ ŠABIĆI ( SUBOTA 09.11.2019.godine u 12:00 –prostorije Osnovne škole u Šabićima)
  • MZ DEJČIĆI (PETAK 08.11.2019.godine u 15:00 -prostorije Osnovne škole „Zaim Kolar“Dejčići)
  • MZ TRNOVO (PETAK 15.11.2019.godine u 15:00 –Zgrada općine )
  • MZ DELIJAŠ ( SUBOTA 16.11.2019.godine u 12:00- prostorije Osnovne škole Delijaš)

 

Primjedbe,prijedloge, mišljenja i sugetije na Nacrt Budžeta Općine Trnovo za 2020.godinu, mogu se dostaviti Općinskom načelniku putem Općinske službe za privredu i finansije najkasnije do 29.11.2019.godine lično ili putem pošte .

 

Primjedbe,prijedlozi,mišljenja i sugestije, date u toku Javne rasprave poslužit će predlagaču za predlaganje Prijedloga Budžeta Općine Trnovo za 2020.godinu Općinskom vijeću.

 

 

OPĆINSKI NAČELNIK

                                                                                                                          Ibro Berilo

Nacrt Budžeta Općine Trnovo za 2020. godinu

Odluka o izvršavavanju Budžeta za 2020. godinu

Leave a Comment