Obavjestenje

Obavijest za korisnike registra poljoprivrednih gazdinstava (RPG) i registra klijenata (RK)

Služba za privredu, finansije i lokalni ekonomski razvoj Općine Trnovo obaviještava sve korisnike registra poljoprivrednih gazdinstava i registra

Služba za privredu, finansije i lokalni ekonomski razvoj Općine Trnovo obaviještava sve korisnike registra poljoprivrednih gazdinstava i registra klijenata da je Pravilnikom o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava i registar klijenata („Službene novine Federacije BiH“, broj 42/08) propisano da su sva poljoprivredna gazdinstva obavezna od 1. januara do 31. marta 2020. godine izvršiti ažuriranje podataka, odnosno prijavu promjena na svom poljoprivrednom gazdinstvu.

Upis u Registar poljoprivrednih gazdinstava (RPG) i Registar klijenata (RK), kao i ažuriranje, odnosno prijava promjena podataka u Registru poljoprivrednih gazdinstava i registru klijenata je preduslov za ostvarivanje prava na podsticaje u oblasti poljoprivrede na federalnom i kantonalnom nivou.

Zahtjevi koji budu podneseni nakon zakonskog roka, neće biti razmatrani i podnosilac zahtjeva u 2020. godini neće moći ostvariti podsticaj za poljoprivrednu oblast na kantonalnom i federalnom nivou.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti lično u Službi za privredu, finansije i lokalni konomski razvoj Općine Trnovo ili putem telefona broj 033/586-709.

Pin It

Leave a Comment