KANTONALNA UPRAVA CIVILNE ZAŠTITE KANTONA SARAJEVO PREDALA NA KORIŠĆENJE JEDNU AUTO CISTERNU OPĆINI TRNOVO

08.07.2020.godine Uprava Civilne zaštite KS predala je na korišćenje novu auto cisternu za pitku vodu Službi za zaštitu

08.07.2020.godine Uprava Civilne zaštite KS predala je na korišćenje novu auto cisternu za pitku vodu Službi za zaštitu od požara Općine Trnovo. Primopredaja je izvršena u krugu ispostave Profesionalne vatrogasne jedinice na Stupu, a predaju je obavio  direktor KUCZ  Jasmin Terović  pomoćniku načelnika općine Trnovo za CZ  i inspekcijske poslove Mirsadu Mešiću. Jedna cisterna je dodijeljena i  Općini Hadžići.

Radi se o auto cisterni za vodu sa ugrađenim mlaznicama i centifugalnom pumpom, zbog čega su mogu koristiti i za druge potrebe, poput pranja ulica i kao ispomoć vatrogasnim jedinicama u slučaju većih požara. Opremljena je spremnikom vode zapremine 8000 litara.

Ugovor je sklopljen na četiri godine, uz mogućnost produženja. „Općini Trnovo će biti od iznimne koristi i služit će prvenstveno za vodosnabdjevanje, jer u ljetnim mjesecima dosta malih vodosistema presuše, upravo ovaj projekat zasnovan je na tome da građani ne osjete taj nedostatak“ -istakao je Mešić.

Navedene auto cisterne će se takođe koristiti za snabdjevanje sa vodom migrantskih centara koji se nalaze na području općina Trnovo i Hadžići.

Pin It

Leave a Comment