Obavjestenje

OBAVJEŠTENJE ZA POLJOPRIVREDNE PROIZVOĐAČE

  Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači sa preliminarne liste općine Trnovo da mogu pristupiti podnošenju zahtjeva za sufinansiranje troškova

 

Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači sa preliminarne liste općine Trnovo da mogu pristupiti podnošenju zahtjeva za sufinansiranje troškova proljetne sjetve za 2020. godinu.

Zahtjeve podnose poljoprovredni proizvođači koji se nalaze na preliminarnoj listi sa područja općine Trnovo.

Zahtjev se podnosi na protokolu u šalter sali općine Trnovo do 7.8.2020.godine.

Uz zahtjev poljoprivredni proizvođači prilažu račune za nabavku sjemena, mineralnih đubriva i zaštitnih sredstava i to:

– pravna lica i obrtnici: ovjerena kopija fiskalnog računa i fakture na ime pravnog lica ili obrtnika

– fizička lica: original fiskalni račun

Zahtjeve obrađuje Služba za privredu, finansije I lokalni ekonomski razvoj općine Trnovo u skladu sa zaključenim Sporazumom o realizaciji programa poticaja proljetne sjetve broj ministarstva UP-I-05-20/16-727/20 i naš 02-11-1357/20od 18.6.2020. potpisanog od strane Federalnog ministarstva poljoprivrede,vodoprivrede i šumarstva i Općinskog načelnika. Po obradi zahtjeva nadležna Općinska služba donosi odgovarajuću odluku o isplati sredstava.

Kontrolu poticanja proljetne sjetve na terenu kod krajnjih korisnika vršit će nadležna Općinska služba.
Poljoprivredni proizvođači-korisnici programa proljetne sjetve moraju biti upisani u RPG ili RK o ćemu uz prijavu prilažu i odgovarajući dokaz.

Zahtjev se preuzima u šalter sali općine Trnovo.

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzimati u razmatranje.

 

Općinski načelnik

Ibro Berilo s.r.

 

Leave a Comment