Na osnovu člana 20. i 23. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine FBiH”, broj: 49/05), Općinski načelnik raspisuje:   JAVNI OGLAS za prijem namještenika u radni odnos na određeno vrijeme


Predsjedavajuća Općinskog vijeća Emina Mehmedagić sazvala je 25. sjednicu Općinskog vijeća Trnovo za četvrtak, 01.09.2020. godine. Sjednica će se održati u hotelu Han na Bjelašnici, sa početkom u 18:00 sati. Na dnevnom redu je 12. tačaka, između ostalog vijećnici će razmatrati Informaciju o stanju u oblasti obrazovanja, kulture i sporta na području Općine, Izvještaj o […]


U Mjesnoj zajednici Dejčići, na rijeci Bijeloj završena je gradnja mosta. Vrijednost ugovora je 71.453,25 KM, investitor je Općina Trnovo, radove je izveo Centar Han d.o.o, a nadzor Arting BH. Novi most odlikuje betonski luk sa ugrađenim bijelim špricanim kamenom u cementnom malteru i kamen sedre za unutrašnju oblogu luka. Ugrađena je granitna kaldrma i […]


Na putu prema Lukomiru i vrhu Bjelašnice, na Štinom dolu nalazi se “Kuća spasa“, objekat koji ima svoju historiju. Sam naziv govori o tome kako je zaista bila spas za mnoge prolaznike i planinare u vrijeme mećava i jakih udara vjetra, a najviše je koristila mještanima koji su se tu sklanjali od nevremena na putovanju […]


Kroz socijalnu politiku Općine Trnovo, odobrena su novčana sredstva u iznosu od 2.100,00 KM za porodice sa troje i više djece i ugroženim učenicima, kao pomoć za opremanje djece za nastavu. U sali Općine, 21.09.2020. godine, Općinski načelnik Ibro Berilo sa saradnicima primio je roditelje sa djecom, i tom prilikom uručena su im namjenjena sredstva. […]