Okončani radovi na lokalnim putevima u Bobovici i Oziminama

U Općini Trnovo se kontinuirano radi na sanaciji i asfaltiranju lokalnih puteva u selima i naseljima, sa ciljem

U Općini Trnovo se kontinuirano radi na sanaciji i asfaltiranju lokalnih puteva u selima i naseljima, sa ciljem da se poboljša kvalitet života stanovništva, uz olakšano kretanje kako pješaka tako i vozača. Pristupni putevi za sela u Trnovu su od životne važnosti pogotovo u zimskom periodu.
Nakon završetka radova na lokalnom putu Milišići-Brda, okončani su radovi i na lokalnim putevima u naseljima Bobovica i Ozimine u Mjesnoj zajednici Šabići, gdje je urađena sanacija i asfaltiranje puteva.
Radove je finansirala Općina Trnovo, a nadzor nad izvođenjem radova vršio je Arting BH d.o.o. Radove je izvelo građevinsko preduzeće Goraždeputevi d.d. Goražde.

Pin It

Leave a Comment