U prethodnom periodu u Mjesnoj zajednici Šabići, urađena je sanacija i asfaltiranje lokalnog puta za Kramare, dionice puta Ivanovo polje-Lijeska, lokalnog puta Brda-Milišići, puteva za Bobovicu i Ozimine i lokalnog puta Rakitnica-Zarije. Sada je okončana sanacija i asfaltiranje putne komunikacije Štini do-Lukavac. Asfaltirana je površina od 882,00 m2 i izvršeno ugrađivanje izdignutih ivičnjaka od cementnog […]


Nastavljaju se radovi sanacije i asfaltiranja lokalnih puteva na području Općine Trnovo, što doprinosi poboljšanju infrastrukture i pristupa svim njenim dijelovima. Završeni su radovi na lokalnom putu u MZ Dejčići, putna komunikacija za naselje Ostojići gdje je urađena sanacija puta, te asfaltirana površina od 1.500,00 m2. Investitor radova je Općina Trnovo, pripremne radove je izvelo […]


U Općini Trnovo se kontinuirano radi na sanaciji i asfaltiranju lokalnih puteva u selima i naseljima, sa ciljem da se poboljša kvalitet života stanovništva, uz olakšano kretanje kako pješaka tako i vozača. Pristupni putevi za sela u Trnovu su od životne važnosti pogotovo u zimskom periodu. Nakon završetka radova na lokalnom putu Milišići-Brda, okončani su […]


U Mjesnoj zajednici Šabići završeni su radovi sanacije i asfaltiranja lokalnog puta Brda-Milišići. Sanirana je i asfaltirana površina od 1.800,00 m2, s tim da su urađena proširenja nepreglednih krivina. Radove je izveo Konzorcij Goraždeputevi d.d. Goražde i GP PUT a.d.I.Sarajevo, a nadzor radova vršio je Arting BH d.o.o. Dionica puta Brda-Milišići je u sklopu Ugovora […]


Odlukom Općinske izborne komisije Trnovo određeno je da za potrebe glasanja birača koji su zbog starosti, bolesti ili invalidnosti vezani za svoje domove budu formirana 3. Mobilna tima. OIK Trnovo je na sjednici održanoj 14.10.2020. godine donijela Rješenje o imenovanju Mobilnih timova za glasanje birača, koji iz više razloga ne mogu obaviti glasanje na biračkom […]