Općina Trnovo finansirala izgradnju rezervoara za Spile

Svake godine u budžetu Općine Trnovo izdvajaju se sredstva za pomoć drugim općinama, između ostalih sredstva su izdvajana

Svake godine u budžetu Općine Trnovo izdvajaju se sredstva za pomoć drugim općinama, između ostalih sredstva su izdvajana za projekte u Kiseljaku, Čajniču, Rudom  i Fojnici.

Kontinuirano se svake godine pomaže realizaciji projekata u Trnovu koje pripada Republici Srpskoj. Izdvajana su sredstva za asfaltiranje lokalnih puteva u Kijevu, Trnovu i Turovima, izgradnju crkve i parohijskog doma u Trnovu, izgradnju javne rasvjete,  projekte vodosnabdijevanja, a svake godine se finansira i održavanje zimskih puteva.  Stanovništvu ovih područja,  pogotovo povratnicima u RS ova pomoć je od životne važnosti.

I ove godine izdvojena su sredatva za tu namjenu i upravo je realiziran projekat koji je u potpunosti finansirala Općina Trnovo. Riječ je o izgradnji rezervoara za vodosnbdijevanje sela Spile u Kijevu, čime je u ovom selu riješen višegodišnji problem u snabdijevanju pitkom vodom.

U planu je još nekoliko projekata vodosnabdijevanja u Kijevu, kao što su izgradnja rezervoara u Bogatićima i Batićima koji takođe nemaju riješeno ovo pitanje.

Pin It

Leave a Comment