Nastavak sanacije i asfaltiranja šumskih puteva

Šumska infrastruktura mora biti planirana, izgrađena i održavana, a u planiranju šumskih puteva u obzir se uzima značaj

Šumska infrastruktura mora biti planirana, izgrađena i održavana, a u planiranju šumskih puteva u obzir se uzima značaj puta za gospodarenje šumama, prilagođavanje okolini, opstanak i razvoj planinskih sela kao i turističke i rekreacione potrebe.

Općina Trnovo kontinuirano radi na sanaciji i asfaltiranju šumskih puteva za koje pored toga što uglavnom prolaze kroz lokalna naselja postoji višestruka potreba. Nakon nedavnog završetka sanacije i asfaltiranja jednog dijela puta Rakitnica-Zarije, sanacije trase puta Staro groblje-Jastrebine, te sanacije i asfaltiranja puta Bare-Omenik, urađen je još jedan dio puta Rakitnica-Zarije u MZ Šabići.

Sanirano je i asfaltirano još 300 metara puta, radove je izvodio “Dolovi d.o.o.“ Sokolac, a nadzor je vršio Zavod za izgradnju KS. Vrijednost investicije za ove dionice puteva  je 243.360,00 KM, investitor je Ministarstvo privrede KS sredstvima iz Fonda OKFŠ-a.

Pin It

Leave a Comment