Okončano asfaltiranje lokalnog puta u Presjenici

Tokom ovogodišnje građevinske sezone na području Općine Trnovo urađen je veliki broj infrastrukturnih projekata. Kada je riječ o

Tokom ovogodišnje građevinske sezone na području Općine Trnovo urađen je veliki broj infrastrukturnih projekata. Kada je riječ o putnoj infrastrukturi, tj. o rekonstrukciji, izgradnji, sanaciji i asfaltiranju puteva, radovi su i dalje u toku, a izvodiće se sve dok vremenske prilike budu dozvoljavale.

Završeni su radovi na lokalnom putu za Presjenicu, gdje je izvršeno zatezanje postojeće trase uz pripremu podloge i polaganje asfalta..Radove je izvodila firma Dolovi d.o.o. Sokolac, a investitori radova su Ministarstvo saobraćaja KS, Direkcija za puteve KS i Općina Trnovo.

Ukupna vrijednost Ugovora je 249.767,65 KM, a obuhvata sanaciju i asfaltiranje nekategorisanih puteva. U sklopu istog Ugovora u toku su radovi na putu u Jablanici 1, a slijede radovi na putevima Dejčići-Ledići, Govedovići-Jahorina i Hamzići-Strijela.

Pin It

Leave a Comment