Matične knjige Općine Trnovo u 2020. godini

Protekla godina je prošla u specifičnim uslovima zbog pandemije koronavirusa, ali rad Matičnog ureda Općine Trnovo nije prekidan,

Protekla godina je prošla u specifičnim uslovima zbog pandemije koronavirusa, ali rad Matičnog ureda Općine Trnovo nije prekidan, te su uposlenici Službe za opću upravu bili na usluzi našim građanima.

Sklapanje braka jednostavan je  proces u Općini Trnovo, uz potrebnu  zakonom propisanu dokumentaciju,  vjenčanje se može obaviti svakim danom u sedmici. Svi potrebni obrasci za prijavu vjenčanja su besplatni i dostupni na Šalter sali Općine. U periodu od 1. januara do 31. decembra 2020. godine  matričari Općine Trnovo obavili su 14. vjenčanja.

U istom periodu, u Matičnu knjigu rođenih upisano je  23. novorođene djece, što je u odnosu na protekle dvije godine povećan broj. U Matičnu knjigu umrlih,  za prošlu godinu upisano 37. građana, što pokazuje da je stopa nataliteta niža u odnosu na mortalitet, a to je izražen problem u polovini zemalja svijeta, kažu istraživači.

Pin It

Leave a Comment