Obnovljeni bunari za vodu

Kako bi osigurali brži razvoj lokalne zajednice i olakšali život građana, u Općini Trnovo pokreću infrastrukturne projekte od

Kako bi osigurali brži razvoj lokalne zajednice i olakšali život građana, u Općini Trnovo pokreću infrastrukturne projekte od životne važnosti. Jedan od bitnih segmenata u planiranim radovima uvijek je i vodosnabdjevanje naselja.

Radnici preduzeća ZZ Gros Comp d.o.o. Hadžići pod nadzorom Arting BH d.o.o.Sarajevo, okončali su radove sanacije bunara u naseljima –  Žilići, Brda, Milišići i Lukavac. Vrijednost izvršenih radova je 54.214,57 KM.

U Lukavcu, Žilićima i Brdima nakon sanacije bunari su obloženi špricanim kamenom u cementnom malteru, te su pored njih izgrađeni šadrvani sa česmama.

Pored toga, Milišići su oduvijek imali specifičan bunar i izvor vode koji dolazi iz zemlje, a nalazi se u  natkrivenoj kolibi, a u narodu ga nazivaju vodenicom koja unutar sebe ima kazman – vrsta bunara. Obnovom su cementni blokovi obloženi drvetom, sa novim krovom i u unutrašnjosti su urađena dva betonska korita u koja izvire voda.

Kao takvi, ovi bunari sada čine jedinstvenu cjelinu sa krajolikom koji ih okružuje. Pored toga što omogučavaju stalnu snabdijevenost sela vodom, bunari imaju značajnu ulogu u očuvanju tradicije bjelašničkog kraja, a također predstavljaju i turističku atrakciju.

 

Pin It

Leave a Comment