Održavanje zelenih površina

Održavanje zelenih površina – Općina angažuje nezaposlene osobe Pod održavanjem zelenih površina podrazumijeva seodvoz smeća, čišćenje, košnja i

Održavanje zelenih površina – Općina angažuje nezaposlene osobe

Pod održavanjem zelenih površina podrazumijeva seodvoz smeća, čišćenje, košnja i skupljanje trave i smeća sa zelenih površina, obnova ugaženih travnjaka, održavanje i orezivanje drveća i grmlja, održavanje i njega sezonskih i trajnih cvjetnjaka.  Za sve navedeno na području naše općine brinu se nadležna preduzeća KJKP Park i KJKP RAD Sarajevo.

Kada je u pitanju odvoz smeća možemo istaći često nezadovoljstvo stanovnika i posjetilaca Bjelašnice, imamo redovno prijave zbog velike količine otpada i smeća, te mi kao lokalna samouprava vršimo pritisak na nadležno preduzeće KJKP RAD Sarajevo da naseljeno područje Bjelašnice stavi u kategoriju gradskih područja, što znači da angažuje isti obim sredstava i mehanizacije, kako bi higijena bila na zadovoljavajućem nivou.

Ove godine za dio javnih radova, tačnije čišćenje zelenih površina, javnih mjesta, ulica, čišćenje spomeničkih kompleksa Općina angažuje nezaposlena lica, koja se nalaze na evidenciji JU Službe za zapošljavanje KS i sa prebivalištem na općini Trnovo.  

Ističemo da Općina svake godine organizuje i uključi se u više akcija čišćenja sponzorstvom, učešćem uposlenika u akciji i angažovanjem mladih.  Najavljujemo i pozivamo zainteresovane sugrađane da se pridruže velikoj akciji čišćenja Bjelašnice, 12. juna 2021. godine, za koju određena sredstva obezbjeđuje Općina, te na taj način svi doprinesemo čistoj i zdravoj okolini.

 

Pin It

Leave a Comment